Descrierea imaginii

Date istorice

Tratatul de la Craiova a fost semnat de România la data de 7 septembrie 1940, în urma negocierilor româno-bulgare care au debutat încă din 19 august și care vizau soluționarea diferendului teritorial privind partea de Sud a Dobrogei, teritoriu pe care România îl dobândise în urma încheierii Tratatului de la București în 1913 Bibliografie 1. El prevedea restabilirea frontierei din 1912, adică cedarea de către România în favoarea Bulgariei a județelor Durostor și Caliacra (Cadrilaterul, cu o suprafață de 7412 km²), plata de către Bulgaria a unor despăgubiri pentru bunurile abandonate de către familiile românești plecate Bibliografie 2, precum și un schimb de populație între cele două țări: 110.000 de români de la sudul noii frontiere și 65.000 de bulgari de la nordul ei urmau să fie strămutați dintr-o țară în cealaltă. Tratativele dintre reprezentanții României și cei ai Bulgariei s-au desfășurat la Craiova concomitent cu cele de la Turnu Severin, unde România a încercat să se opună pretențiilor maximale ale Ungariei asupra Transilvaniei, în contextul mai larg al crizei internaționale profunde care a zguduit Europa în vara anului 1940.
Încă la de la data de 1 iulie 1940 România a renunțat la garanțiile anglo-franceze din aprilie 1939, iar la 11 iulie s-a retras din Societatea Națiunilor: în realitate, la data respectivă aceasta nu mai funcționa, iar Franța se afla deja sub ocupație germană. Guvernul Ion Gigurtu, de orientare pro-germană, a încercat o apropiere de puterile Axei – în primul rând de Germania – însă Adolf Hitler a condiționat o potențială colaborare mai strânsă cu România de rezolvarea diferendelor teritoriale pe care aceasta le avea cu vecinii săi bulgari și unguri: în opinia lui Hitler, pe care acesta i-a comunicat-o regelui Carol al II-lea la data de 3 iulie, România „nu va putea evita cedarea unor teritorii care sunt populate de unguri sau bulgari și nu de români” Bibliografie 3. În aceste condiții, în care principala putere militară europeană a încurajat în mod deschis tratativele directe între părți și a susținut la fel de deschis pretențiile teritoriale pe care Ungaria și Bulgaria le-au manifestat față de România, s-au desfășurat negocierile din august 1940, încheiate cu cedările Nord-Vestului Transilvaniei și a Sudului Dobrogei. Mai mult decât atât, Uniunea Sovietică, care deja anexase Basarabia și Nordul Bucovinei cu nici două luni înainte, a susținut la rândul său destrămarea statului român, socotind justificate cererile formulate de vecinii României.
În luna septembrie a anului 1940 așadar, în urma semnării Tratatului de la Craiova, frontierele României, așa cum au fost ele consfințite de tratatele internaționale din 1918-1919, s-au prăbușit după nici 22 de ani de existență. În toamna acelui an România Mare a încetat să existe.
Bibliografie
1. Keith Hitchins, România, 1866-1947, ed. a II-a, București, Ed. Humanitas, 2013, p. 519.
2. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ed. a III-a, București, Ed. Univers Enciclopedic, 2002, p. 355.
3. Istoria României, vol. VIII, București, Ed. Enciclopedică, 2003, p. 575.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/Tratatul_de_la_Craiova.png