Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Arad, situat în marginea vestică a țării, delimitat de județele vecine și de Ungaria în vest, printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă.

Județele vecine sunt: la nord – Bihor, la nord-est – Alba, în est – Hunedoara, sud – Timiș.

În sud-estul său este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Arad, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă formele de relief dominante pe suprafața județului Arad, respectiv zona de deal și podiș, cu înălțimi mai mari, care se întinde pe aproape trei treimi din teritoriu, în partea centrală și de vest, zona de câmpie fiind mai îngustă, regăsindu-se în marginea estică. În partea sudică se află Dealurile Lipovei, zona de importanță turistică și balneară. Aici se află stațiunea Băile Lipovei care valorifică apele minerale carbogazoase ale unor izvoare descoperite, conform tradiției, ne niște ciobani. Dealurile Lipovei prezintă numeroase obiective turistice de natură istorică și religioasă, precum: Mănăstirea Maria Radna de rit catolic, cu orgă și două turnuri înalte, Bazarul Turcesc din centrul Lipovei, clădire monument-istoric păstrată din timpul stâpânirii otomane de până în o mie șapte sute optsprezece. Alte monumente istorice din Lipova sunt Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Muzeul Lipovei și Cetatea Șoimoș atestată documentar din anul o mie două sute șaptezeci și opt. (6)

Zona întinsă de câmpie este redată prin texură punctată, iar zona de deal și podiș este reprezentată prin textură în grilaj, respectiv linii paralele verticale suprapuse altora orizontale.

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgetă cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Judeţul Arad este situat în vestul României, fiind traversat de râurile Mureş şi Crişul alb. Cuprinde teritorii atât din regiunea Crişana, cât şi din Banat. La nord, judeţul Arad se învecinează cu judeţul Bihor, la est cu judeţul Alba, la sud-est cu Hunedoara, la sud cu judeţul Timiş, iar la vest cu judeţele Csongrad şi Bekes din Ungaria.

Judeţul Arad se întinde pe mai multe forme de relief, iar altitudinea acestora scade de la est la vest. Avem Munţii Zărand, Munţii Codru-Moma, şi o parte din Munţii Bihor. Aceşti munţi fac parte din grupa Munţilor Apuseni. După munţi, altitudinea scade treptat, şi astfel avem Dealurile piemontane ale Zărandului şi Beliu-Cermei, dar şi Dealurile Lipovei. Aceste dealuri fac parte din grupa Dealurilor de Vest. După dealuri, altitudinea scade şi mai mult şi ajungem în zona de câmpie, unde avem Câmpia înaltă a Vingăi, Câmpia Aradului, Câmpia joasă a Mureşului şi Câmpia Crişurilor, adică Crişului Alb şi Crişului Negru. De menţionat că judeţul Arad cuprinde şi zone depresionare. În această categorie, avem Depresiunile Zarand, Gurahonţ, Beliu şi Hălmagiu. O depresiune este o formă de relief mai joasă ca altitudine, decât celelalte forme de relief din jurul ei. 

Reşedinţa judeţului Arad este Municipiul cu acelaşi nume. Suprafaţa judeţului este de de aproximativ șapte mii șapte sute cincizeci de kilometri pătraţi. Conform recensământului din două mii unsprezece, populaţia judeţului Arad era de aproximativ patru sute șaizeci de mii de locuitori.

În judeţul Arad există mai multe zone turistice, dar şi arii protejate. Exemple de rezervaţii protejate sunt Parcul Natural Lunca Mureşului, Rezervaţia Naturală Prundul Mare şi Rezervaţia Naturală Runcu Groşi. Dintre obiectivele turistice, amintim: Cetatea de piatră Şiria, Cetatea de piatră Şoimoşi, cetăţile Agriş şi Deznei, Castelul Bohus, Castelul Brazi, Monumentul Ostaşilor Arad şi Monumentul Eroilor Păuliş. Pe plan spiritual, merită amintită Mănăstirea Hodoş – Bodrog, deoarece este cea mai veche mănăstire din România. Aici se află şi importante picturi foarte vechi, valoroase manuscrise şi alte piese importante de muzeu.

Cele mai importante oraşe din judeţ sunt Curtici, Nădlac, acolo unde este şi graniţa cu Ungaria, Ineu, Chişineu-Criş şi Lipova.

Pentru că este aproape de graniţa cu Ungaria, judeţul Arad atrage foarte mulţi investitori străini. Din acest motiv, este unul din cele mai bine dezvoltate judeţe, din punct de vedere economic. În plus, acest judeţ are şi un mare potenţial agricol, lucru ce se datorează în principiu zonelor de câmpie, favorabile pentru cultivarea cerealelor. Conform unor surse, apa din judeţul Arad este cea mai bună din ţară.

Ştiaţi că în judeţul Arad, în localitatea Sebiş, se doreşte construirea celui mai mare parc fotovoltaic din România? Conform planurilor, acest parc ar avea o capacitate de șapte sute megawaţi şi ar fi amplasat pe o suprafaţă de peste o mie de hectare.

Şi mai ştiaţi că tot în judeţul Arad se află o peşteră unică în lume? Este vorba de Peştera Cristalelor, formată din rocă de calcar negru. Peştera este situată în munţii Codru-Moma, în apropierea localităţii Moneasa.

Bibliografie

  1. Peştera Cristalelor din Arad, o lume subterană spectaculoasă. Acum 20.000 de ani, era adăpost pentru urşii cavernelor | adevarul.ro
  2. Cel mai mare parc fotovoltaic din România va fi construit la Arad. Investiţia va fi de 700 de milioane de euro | adevarul.ro
  3. Judeţul Arad – Enciclopedia României – prima enciclopedie online despre România
  4. Județul Arad – Wikipedia
  5. Cadrul natural al judetului Arad | Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Arad
  6. https://turismlipova.ro/2015/09/07/baile-lipova/ accesat la data de 14 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/03/0009.jpg