Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Alba, situat în partea central vestică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă.

Județele vecine sunt: la nord – Cluj, la nord-est – Mureș, în est – Sibiu, sud – Vâlcea, la vest – Hunedoara, în nord-vest – Arad și Bihor.

În centrul său este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Alba Iulia, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă formele de relief dominante pe suprafața județului Alba, respectiv zona de munte, cu înălțimi mari, care se întinde în partea de nord est, est și se mai regăsește în sud, împreună cu zona de deal și podiș, ce se extinde înspre nord vest și vest.

Zona de deal și podiș este redată prin texură punctată, iar zona de munte este reprezentată prin textură în grilaj, respectiv linii paralele verticale suprapuse altora orizontale.

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgetă cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Judeţul Alba este localizat în Transilvania, în centrul României şi este cunoscut mai ales ca centru spiritual, deoarece are foarte multe mănăstiri şi instituţii de învăţământ cu profil religios. Acest judeţ se învecinează la nord cu judeţul Cluj, la nord-est cu județul Mureş, la est cu judeţul Sibiu, la sud cu judeţul Vâlcea, cu Hunedoara la vest, iar la nord-vest cu judeţele Arad şi Bihor. 

Este înconjurat de munţi şi podişuri. În vestul şi nord-vestul judeţului Alba se află grupa Munţilor Apuseni, din care cei mai importanţi sunt Munţii Bihorului, Muntele Găina, Munţii Trascăului şi Muntele Mare. La sud sunt Munţii Sebeşului. Important de menţionat că aproape toţi aceşti munţi sunt bogaţi în minereuri, precum cupru, zinc, plumb, dar şi metale preţioase, cum este aurul şi argintul. Un sfert din suprafaţa judeţului este ocupat de Podişul Târnavelor, care este bogat în resurse de gaze naturale. Podişul Târnavelor are şi multe podgorii renumite, adică zone unde sunt culturi de struguri, din care se face vin.

Reşedinţa de judeţ este la Alba-Iulia, un municipiu de mare importanţă istorică, aflat pe malul râului Mureş. Pe lângă reşedinţa de judeţ, alte municipii importante din judeţul Alba sunt Sebeş, Blaj şi Aiud.

Suprafaţa judeţului este de aproximativ șase mii două sute kilometrii pătraţi şi adăposteşte circa patru sute de mii de locuitori.

Judeţul Alba este înconjurat de munţi şi podişuri, cei mai importanţi munţi fiind Munţii Apuseni, care găzduiesc multe atracţii turistice, cum ar fi „Târgul de Fete de la Găina” şi Complexul carstic Scărişoara. Un complex carstic reprezintă mai multe grupuri de formaţiuni pietroase care iau naştere prin erodarea şi dizolvarea unor roci de către apă. Exemple de roci dizolvabile în apă sunt calcarul, creta şi sarea.

Alte puncte de atracţie turistică sunt Catedrala catolică şi Biserica ortodoxă de lemn din Alba-Iulia, Muzeul Minelor din Roşia Montană, cetăţile din Sebeş şi Aiud, dar şi mocăniţa, care este un tren care circulă pe o cale ferată mai îngustă decât cea obişnuită. Se numeşte mocăniţă, deoarece unii localnici care călătoreau cu acest tip de tren se numeau mocani. Mocăniţa avea rolul de a transporta muncitori, dar acum este considerat monument istoric şi se foloseşte doar în scop turistic.

Este important de menţionat că în judeţul Alba a luat naştere prima şcoală publică cu predare în limba Română. Aceasta s-a înfiinţat la Blaj, în o mie șapte sute cincizeci și patru. Până atunci, predarea se făcea în alte limbi, precum latina şi slavona.

În concluzie, judeţul Alba se află în centrul României şi este înconjurat de munţi. Este un important centru spiritual şi cultural, iar cea mai cunoscută tradiţie populară din zonă este „Târgul de Fete de pe Muntele Găina”. Totodată, este un important spaţiu istoric, cel mai important eveniment în acest sens fiind Sărbătoarea Naţională a României care are loc în fiecare an la Întâi Decembrie. În acea zi, mulţime de oameni se îndreaptă spre municipiul Alba-Iulia şi sărbătoresc Marea Unire, care a avut loc în o mie nouă sute optsprezece.

Ştiaţi că gheţarul din Peştera Scărişoara este cel mai mare gheţar subteran din lume? Are o vechime de aproximativ zece mii de ani, iar grosimea gheţii măsoară peste treizeci și cinci de metrii.

Bibliografie

  1. https://zigzagprinromania.com/blog/locuri-unice-judetul-alba/
  2. https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rful_G%C4%83ina,_Masivul_G%C4%83ina
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba#A%C8%99ezare
  4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Moc%C4%83ni%C8%9B%C4%83
  5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Sc%C4%83ri%C8%99oara
  6. https://alba24.ro/1-decembrie-1918-marea-unire-de-la-alba-iulia-marturii-documente-si-semnificatii-616524.html
  7. https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sebe%C8%99,_Mure%C8%99_(Alba)

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/03/0007.jpg