Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Alba, situat în partea central vestică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă.

Județele vecine sunt: la nord – Cluj, la nord-est – Mureș, în est – Sibiu, sud – Vâlcea, la vest – Hunedoara, în nord-vest – Arad și Bihor.

În centrul său este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Alba Iulia, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Alba, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Teritoriul județului este străbătut la nord de fluviul Arieș care trece și prin orașul Baia de Arieș, apoi în partea centrală de fluviul Mureș ce trece și prin reședință, cu afluenții săi: râul Sebeș ce trece prin orașul Sebeș, în sud, Ampoi, care se varsă în Mureș curgând dinspre nord est spre centru sud, Târnava Mică în nord vest, ce trece prin localitatea Jidvei renumită pentru cultura viței de vie cu cele mai valorate podgorii și vinuri, alături de Târnava Mare în vest, ambele izvorănd din Carpații Orientali, grupa centrală, în partea de vest a țării.

Orașele redate sunt cele cu o populație de până în cincizeci de mii de locuitori, respectiv Sebeș în sud, Aiud în nord, Blaj în vest,la confluența Târnavelor.

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgetă cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Este localizat în Transilvania, în centrul României şi este cunoscut mai ales ca centru spiritual, deoarece are foarte multe mănăstiri şi instituţii de învăţământ cu profil religios. Acest judeţ se învecinează la nord cu judeţul Cluj, la nord-est cu județul Mureş, la est cu judeţul Sibiu, la sud cu judeţul Vâlcea, cu Hunedoara la vest, iar la nord-vest cu judeţele Arad şi Bihor.

Cel mai important râu din judeţ este Mureşul, în care se varsă multe alte râuri. Prin malul drept se varsă în Mureş râurile Arieş, Aiud,
Cricău, Ampoi şi Vinţ, iar prin malul stâng, Târnava Mare şi Târnava Mică, râurile Pianu, Cugir şi Secaş. Despre Arieş, trebuie să ştim că este cel mai important râu din Munţii Apuseni, izvorăşte din Munţii Bihorului şi cuprinde regiunea minieră Roşia Montană. Un alt râu important din judeţul Alba este Sebeşul, un afluent al râului Mureş, pentru că pe cursul acestui râu sunt amenajate multe hidrocentrale. Un afluent este un râu sau apă curgătoare mai mică, ce se varsă într-un râu mai mare.

Reşedinţa de judeţ este la Alba-Iulia, un municipiu de mare importanţă istorică, aflat pe malul râului Mureş. Pe lângă reşedinţa de judeţ, alte municipii importante din judeţul Alba sunt Sebeş, Blaj şi Aiud.

Suprafaţa judeţului este de aproximativ șase mii două sute kilometrii pătraţi şi adăposteşte circa patru sute de mii de locuitori.

Judeţul Alba este înconjurat de munţi şi podişuri, cei mai importanţi munţi fiind Munţii Apuseni, care găzduiesc multe atracţii turistice, cum ar fi „Târgul de Fete de la Găina” şi Complexul carstic Scărişoara. Un complex carstic reprezintă mai multe grupuri de formaţiuni pietroase care iau naştere prin erodarea şi dizolvarea unor roci de către apă. Exemple de roci dizolvabile în apă sunt calcarul, creta şi sarea.

Alte puncte de atracţie turistică sunt Catedrala catolică şi Biserica ortodoxă de lemn din Alba-Iulia, Muzeul Minelor din Roşia Montană, cetăţile din Sebeş şi Aiud, dar şi mocăniţa, care este un tren care circulă pe o cale ferată mai îngustă decât cea obişnuită. Se numeşte mocăniţă, deoarece unii localnici care călătoreau cu acest tip de tren se numeau mocani. Mocăniţa avea rolul de a transporta muncitori, dar acum este considerat monument istoric şi se foloseşte doar în scop turistic.

Este important de menţionat că în judeţul Alba a luat naştere prima şcoală publică cu predare în limba Română. Aceasta s-a înfiinţat la Blaj, în o mie șapte sute cincizeci și patru. Până atunci, predarea se făcea în alte limbi, precum latina şi slavona.

În concluzie, judeţul Alba se află în centrul României şi este înconjurat de munţi. Este un important centru spiritual şi cultural, iar cea mai cunoscută tradiţie populară din zonă este „Târgul de Fete de pe Muntele Găina”. Totodată, este un important spaţiu istoric, cel mai important eveniment în acest sens fiind Sărbătoarea Naţională a României care are loc în fiecare an la Întâi Decembrie. În acea zi, mulţime de oameni se îndreaptă spre municipiul Alba-Iulia şi sărbătoresc Marea Unire, care a avut loc în o mie nouă sute optsprezece.

Ştiaţi că gheţarul din Peştera Scărişoara este cel mai mare gheţar subteran din lume? Are o vechime de aproximativ zece mii de ani, iar grosimea gheţii măsoară peste treizeci și cinci de metrii.

Bibliografie

  1. https://zigzagprinromania.com/blog/locuri-unice-judetul-alba/
  2. https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rful_G%C4%83ina,_Masivul_G%C4%83ina
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba#A%C8%99ezare
  4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Moc%C4%83ni%C8%9B%C4%83
  5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Sc%C4%83ri%C8%99oara
  6. https://alba24.ro/1-decembrie-1918-marea-unire-de-la-alba-iulia-marturii-documente-si-semnificatii-616524.html
  7. https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sebe%C8%99,_Mure%C8%99_(Alba)

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/04/0006.jpg