Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta Parcului Natural Văcărești din București.

Date suplimentare

Parcul Natural Văcărești din București este în curs de definitivare de către Asociația Parcului Natural Văcărești, în sectorul patru, în arealul ce cuprinde Lacul Văcărești din sudul capitalei, o zonă mlăștinoasă paralelă cu râul Dâmbovița.

Lacul Văcărești trebuia să facă parte din sistemul hidrologic de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. Lucrările au început la sfârșitul perioadei comuniste, motivul Particului Central pentru care a fost demolată Mănăstirea Văcărești. Cu toate acestea, după optzeci și nouă lucrările au încetat, astfel că, în prezent, a rămas unul din marile proiecte neterminate ale perioadei comuniste. (1) Din mai două mii cincisprezece Statul Român redevine proprietar și administrator al zonei Lacului Văcărești.

În utimii douăzeci de ani, această zonă mlăștinoasă a fost complet neglijată, iar natura crescândă și-a făcut cunoscută prezența. Aici s-a dezvoltat o vegetație diversă cu numeroase viețuitoare, peste o sută de specii de păsări, între care stârci, egrete, pescăruși, lebede, rațe sălbatice, precum și animale acvatice ca șerpi de apă, dar și vulpi, iepuri, vidre. (1)

Pe lângă speciile și habitatele naturale, zona oferă și un peisaj magnific și un contrast foarte interesant între zona urbană, puternic antropizată și zona umedă naturală cu întinderi de stuf, mlaștini, arbori și vegetație specific zonelor mlăștinoase. (2)

Parcul Natural Văcărești urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, iar procesul de înființare a acestuia este într-un stadiu avansat de finalizare. (2)

Bibliografie

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_V%C4%83c%C4%83re%C8%99ti accesat la data de 14 decembrie 2021.
  2. https://parcnaturalvacaresti.ro/en/brief-history/ accesat la data de 14 decembrie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/12/Harta-interactiva.png