fbpx

600pxthumbrightinformațiilink=http//www.cultura.ro
Prezentare Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.
La nivel legislativ și instituțional, Ministerul Culturii și Identității Naționale asigură reglementarea și cadrul normativ specific domeniului, ca și reprezentarea internațională a Statului român în materie de artă, cultură și patrimoniu. La nivel de management, Ministerul se ocupă de administrarea și gestionarea bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate (prin subvenții sau finanțări nerambursabile) și de îndrumarea, sprijinul și controlul instituțiilor aflate în subordine.
Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea care asigură protejarea patrimoniului cultural, inclusiv patrimoniul imaterial, prin crearea cadrului legislativ specific și prin programe de evaluare, restaurare, conservare și punere în valoare. În ceea ce privește creația contemporană, Ministerul are misiunea de a susține și stimula dezvoltarea acestui domeniu, prin asigurarea unei infrastructuri și a unui cadru juridic, economic și financiar-fiscal care să răspundă în același timp nevoilor creatorilor și producătorilor (publici sau privați), și publicului. Ministerul este responsabil și de sprijinirea și promovarea culturii minorităților naționale și a multiculturalismului, ca și de crearea unui cadru specific pentru educația culturală și pentru asigurarea accesului și participării la cultură a publicului din categorii și zone defavorizate.
Ministerul Culturii și Identității Naționale are rolul central în reformarea și descentralizarea sistemului instituțional și a sistemelor publice și private de finanțare a domeniului, cu accent pe transparență, acces egal și nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate și evaluare specializată.
În subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale funcționează o serie de instituții publice de cultură, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat. Lista completă a acestora poate fi consultată în documentul alăturat. Începând cu luna februarie 2016, pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale funcționează și Platforma Cultura Vie (link activ), un grup de lucru cu rol consultativ în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor culturale la nivel național.