Descrierea imaginii

Imaginea prezintă diagrama care explică, printr-un circuit electric, prima lege a fizicianului Kirchhoff, aceea că suma intensității curențior electrice ce intr- printr-un nod din circuit, este egală cu suma intensității celor ce ies prin acel nod comun de rețea și este zero.

Nodul comun de rețea este situat in centru, reprezentat printr-un cerc plin în relief.

Cei doi curenți electrici care se întâlnesc în punctul comun central și care intră prin acesta sunt redați prin două săgeți, jos și dreapta, cu vârful îndreptat spre centru.

Curentul ce pornește din dreapta trece printr-o sursă, aceasta fiind reprezentată de un bec, ilustrat prin simbolul specific, respectiv un mic cerc gol, tăiat pe centru de un x.

Cei doi curenți electrici care se întâlnesc în punctul comun central și care ies prin acesta sunt redați prin două săgeți, sus și stânga, cu vârful îndreptat spre exterior, respectiv sus și stânga.

Curentul ce se îndreaptă în sus iese din nod și intră într-un rezistor, continuându-și mai departe traseul.

Rezistorul din partea superioară, spre stânga, este un component al circuitului electric cu rol de a reduce tensiunea curentului dintre două puncte și este evidențiat printr-un dreptunghi gol.

Curentul ce se îndreaptă spre stânga iese din nod și intră într-o baterie electrică, continuându-și mai departe traseul.

Bateria electrică este reprezentată prin simbolul specific, respectiv, două linii paralele, spațiate între ele, linia mai mare fiind în stânga și cea mai redusă în dreapta, notate cu sarcinile plus și minus.

Date suplimentare

Gustav Kirchhoff, un fizician german a elaborat două legi care se referă la conservarea curentului în circuitele electrice.

Înainte de toate, să recapitulăm ce este circuitul electric, și anume, este traseul pe care îl parcurge curentul electric între o sursă de curent şi un consumator. Circularea sau trecerea curentului electric între sursă şi consumator se realizează cu ajutorul conductoarelor electrice, de exemplu cablurile de legătură. Pentru a avea o imagine mai clară despre circuitul electric, vom descrie un circuit simplu, format dintr-o baterie, două fire de legătură şi un motor electric. Ştim că bateria are două borne: pozitivă şi negativă. Şi motorul are tot două borne, adică două puncte prin care poate fi conectat la o sursă de curent. În cazul curentului continuu, aşa cum avem la baterie, deplasarea electronilor, care reprezintă curentul electric, se realizează întotdeauna de la borna pozitivă spre cea negativă. La cele două borne ale motorului sunt ataşate două fire de legătură. Dacă atingem cele două fire ale motorului de bornele  bateriei, se va realiza circuitul electric. Curentul va intra prin borna pozitivă, va trece prin bobina motorului şi va ieşi prin borna negativă, întorcându-se în baterie. Trecerea curentului prin motor va determina funcţionarea acestuia. La prima vedere, am zice că e un proces infinit, care nu se mai opreşte, până la întreruperea circuitului electric. Dar pentru că o parte din curentul electric se transformă în mişcare de rotaţie, deci nu se mai întoarce de unde a plecat, curentul din baterie se va consuma în timp.

Pentru a înţelege legile lui Kirchhoff, trebuie să ştim elementele principale ale unei reţele electrice. O reţea electrică poate fi formată din una sau mai multe surse de curent, precum şi unul sau mai mulţi consumatori. Elementele principale sunt:

  • nodul de reţea, adică punctul în care se întâlnesc cel puţin trei fire conductoare;
  • Ramura reţelei, adică zona dintre două noduri consecutive;
  • ochiul de reţea, adică conturul poligonal închis, alcătuit prin succesiunea mai multor surse sau consumatori de curent;

 

Prima lege a lui Kirchhoff face referire la conservarea sarcinilor electrice dintr-un nod de reţea. În continuare, cităm enunţul legii: „suma algebrică a intensităţii curenţilor electrici care se întâlnesc într-un nod de reţea este egală cu 0”. Ceea ce înseamnă că în orice nod de rețea suma curenților electrici care intră va fi egală întotdeauna cu suma curenților electrici care ies din nodul de rețea.

În concluzie, cunoscând enunţurile legilor lui Kirchhoff, putem spune că Aceste legi sunt utile pentru rezolvarea ecuaţiilor cu una sau mai multe necunoscute privind tensiunea şi intensităţile curentului în anumite puncte dintr-o reţea electrică, în baza unor informaţii deja cunoscute.

Bibliografie

  1. http://mihaiolteanu.me/circuiteelectrice/curent-continuu.html#conductori-dielectrici-si-deplasarea-
  2. https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/circuite-dc-si-teoria-circuitelor-dc/4-kirchhoffs-
  3. https://prezi.com/mex_p5glwtim/circuitul-electric-simplu/

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2020/11/Electrica-6.png