fbpx

 

Rombul este paralelogramul cu două laturi consecutive congruente.

Proprietăți

Deoarece rombul este un paralelogram particular, toate proprietățile paralelogramului sunt valabile și pentru romb.

  • toate laturile sunt congruente;
  • diagonalele sunt (reciproc) perpendiculare;
  • diagonalele sunt și bisectoarele unghiurilor;
  • perimetrul este de patru ori latura;
  • aria este egală cu jumătate din produsul diagonalelor;
  • aria este de patru ori mai mare decât aria triunghiului dreptunghic format de o latură și cele două semidiagonale.
  • laturile opuse sunt paralele și congruente;
  • unghiurile opuse sunt congruente (egale), unghiurile alăturate sunt suplementare;
  • diagonalele se taie în segmente congruente (se „înjumătățesc”);
  • aria este egală cu dublul ariei triunghiului format de două laturi alăturate și diagonala opusă acestora.