Descrierea imaginii

Date suplimentare

Mediana este segmentul care unește unu vârf al unui triunghi cu mijlocul laturii opuse. În imaginea din stânga,

M este mijlocul segmentului BC, rezultă că AM este mediană în triunghiul ABC

Mediana unui triunghi are o proprietate importantă: Orice mediană împarte triunghiul în două triunghiuri cu ariile egale:

Aria triunghiului ABM este egală cu Aria triunghiului AMC

Aceste triunghiuri se numesc triunghiuri echivalente.

În imaginea din dreapta este prezentată și explicată concurența medianelor unui triunghi. Într-un triunghi putem construi trei mediane. Acestea sunt concurente într-un punct numit centrul de greutate al triunghiului, și care se notează cu G. Acest punct este situat pe fiecare mediană, la două treimi de vârf și o treime de bază.

AM, BN și CP sunt mediane în triunghiul ABC.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/06/tica_2_Medianele_unui_triunghi_MariaB.png