fbpx

Descrierea imaginii

În imagine este prezentată o centrală geotermală, ce produce curent electric prin conversia energiei termice sau de căldură, obținută inițial de la izvoarele cu apă fiebinte antrenate de presiunea și căldura foarte mare din interiorul mantalei Pământului, determinând ca acestea să țâșnească prin fisurile scoarței terestre de deasupra.

Similare cu a celorlalte centrale, în special a termocentralelor, sunt componentele de bază, respectiv generatorul electric acționat de turbina cu aburi.

Apa subterană, din straturile de jos ale pâmântului, este supraîncălzită de anumite focare fierbinți ale fisurile scoarței de deasupra mantalei Pământului.

Pământul este reprezentat în partea de jos, printr-un dreptunghi alungit pe orizontală, umplut cu textură de grilaj, respectiv linii paralele verticale, suprapuse altora orizontale.

Fisura prin care magma vâscoasă și foarte fierbinte iese spre scoarța terestră de deasupra este redată printr-un cerc turtit, alungit pe orizontală și umplut cu textură ondulată, situat la baza pământului, stânga jos.

Apa aflată sub presiune țâșnește la suprafață sub formă de gheizere sau rămâne la o mică adâncime sub pământ, astfel încât să poată permite accesul la aceasta printr-o instalație a unei centrale geotermice care se folosește de acest rezervor de apă fierbinte subterană.

Rezervorul de apă subterană încălzită de temperatura extrem de ridicată a magmei de dedesubt se află în partea central stângă din interiorul pământului, redat ca un dreptunghi orizontal gol, cu capătul drept rotunjit și îngustat.

Aburul sub presiune acumulat pune în mișcare turbinele de joasă, medie și înaltă presiune, care sunt conectate la un generator ce transformă energia lor mecanică în curent electric, pe care îl distribuie mai departe către stațiile de transformare prin linii electrice.

Acest abur este creat prin răcirea apei instant, fiind îmbinată cu apă rece, transportată de un condensator prin turnul de răcire de deasupra rezervorului subteran.

Condensatorul este redat în partea central dreaptă, desupra pământului, printr-un pătrat gol, umplut pe jumătate cu textură punctată.

Apa răcită este reprezentată prin textură punctată și circulă printr-o țeavă de la condensatorul din dreapta sus în jos sub pământ, spre rezervorul cu apă fierbinte din stânga jos.

Aburul este reprezentat de o săgeată cu vârful în sus din rezervor, evidențiind vaporii de apă care se ridică la suprafață, circulă prin conducte subterane și de suprafață, din rezervorul subteran spre turbina centralei geotermice aeriene, fiind împins cu o pompă.

Turbina este redată în centru sus printr-un pătrat gol cu cupolă deasupra, în centrul căruia se află o bulină îngroșată cu patru linii dispuse concentric.

Aceasta este conectată la generatorul electric din marginea dreaptă sus, redat printr-un dreptunghi orizontal plin în relief.

Informații generale

Planeta noastră este asemenea unui organism viu. Cândva a luat naştere, apoi a trecut prin diferite stadii de dezvoltare şi, probabil, odată se va sfârşi.

Geologia este ştiinţa care studiază structura Pământului şi fenomenele care au loc în interiorul planetei noastre.

Pământul are formă aproape sferică, dar este bombat la ecuator, şi turtit la poli. Ecuatorul este linia care înconjoară întregul glob pământesc şi îl împarte în cele două emisfere, cea nordică şi sudică. Emisferele sunt jumătăţile egale ale unei sfere. Polii sunt extremităţile emisferelor.

Terra este alcătuită din mai multe straturi concentrice, adică straturi care au aceeaşi formă şi care înconjoară alte straturi. Vom enumera straturile Pământului, dinspre interior, spre exterior:

Nucleul sau miezul, care este în centrul Pământului, asemenea unui sâmbure;
mantaua, adică stratul care înconjoară nucleul;
scoarţa terestră, stratul exterior al pământului pe care umblăm şi cel care înconjoară mantaua.

Planeta noastră dispune de căldură proprie, care în cea mai mare parte se datorează reacţiilor nucleare ce au loc în miezul Pământului. Această căldură este transmisă mantalei şi, în unele zone unde scoarţa terestră este mai subţire, ajunge la suprafaţă sub diferite forme ale vulcanismului. Vulcanismul reprezintă totalitatea fenomenelor care au legătură cu urcarea magmei spre suprafaţa terestră. Magma sau lava este materia topită, fierbinte, care provine din mantaua pământului. Aceasta ajunge la suprafaţă în timpul erupţiilor vulcanice.

Unul din produsele vulcanismului îl reprezintă izvoarele de apă fierbinte, numite şi gheizere. Acestea reprezintă o resursă alternativă de energie, numită energie geotermică. Acolo unde există asemenea ţâşniri de apă fierbinte, se construiesc centrale geotermale cu ajutorul cărora se obţine curent electric. De asemenea, energia geotermică poate fi folosită pentru încălzirea locuinţelor.

Pe scurt, o centrală geotermală produce curent electric cu ajutorul aburilor care ies la suprafaţa pământului, în zone unde există izvoare de apă fierbinte. În mare parte, o centrală geotermală are la bază acelaşi principiu de funcţionare ca şi o termocentrală. Aburii acţionează turbinele, iar turbinele acţionează generatoarele electrice.

Ştiaţi că Islanda este numită ţara focului, dar şi ţara gheţii în acelaşi timp? Aici putem întâlni mulţi gheţari şi mari cantităţi de zăpadă, dar şi vulcani activi şi cele mai multe izvoare termale din Europa. Aproape jumătate din teritoriul Islandei este de origine vulcanică.

Izvoarele de apă termală sunt cunoscute pentru efectele benefice asupra sănătăţii. Asemenea ape termale cu proprietăţi vindecătoare se găsesc şi în ţara noastră în mai multe locuri, dintre care amintim Băile Tuşnad, Băile Herculane, Băile Felix şi Geoagiu-Băi.

Bibliografie

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvor_termal
  2. https://webstarsnet.com/ro/100-geothermal-energy-and-geothermal-power-plants.html
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcanism
  4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Straturile_Pământului#Nucleul_Pământului
  5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecuator

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2020/08/Electrica11-1.png