Descrierea imaginii

Imaginea prezintă Palatul Jean Mihail din Craiova, privit frontal, fiind o construcție masivă, compusă din câte două corpuri laterale și unul central, bogat ornamentată în stilul arhitectural baroc.
Edificiul, cu etaj și mansardă, este reprezentat prin textură de linii orizontale, îngroșate și paralele.
Treptele din față și intrarea principală, în formă de arcadă, sunt redate pline în relief.
Balconul din corpul central prezintă o ușă cu geam, decorată de stucaturi sau sculpturi ornamentale atașate pe zid, încadrată de câte două coloane subțiri în margini, și se termină cu o balustradă lată, decorată cu forme ascuțite la bază.
Ornamentele arhiteturale din partea superioară a ferestrelor dreptunghiulare sunt evidențiate prin textură punctată.
Acoperișul este înalt, îngust înspre vărf și ascuțit în colțuri, evidențiat prin textură ondulată.

Date istorice

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/Palatul_Jean_Mihail.png