Descrierea imaginii

Imaginea prezintă diagrama care explică, printr-un circuit electric, a doua lege a fizicianului Kirchhoff, aceea că suma algebricaă a tensiunilor la bornele laturilor ce alcatuiesc un ochi de rețea este egala cu zero.

Un ochi de circuit trebuie să aibă cel puțin două laturi și să fie o formă închisă, cum este ilustrat în imagine, un dreptunghi, prin care linia trece o singură dată prin fiecare nod.

Ochiul are patru noduri, în cele patru colțuri ale dreptunghiului orizontal, redate prin cercuri pline în relief.

Circuitul de față prezintă trei rezistoare, și o baterie.

Rezistoarele din partea superioară, dreaptă și de jos, sunt componente ale circuitului electric cu rol de a reduce tensiunea curentului dintre două puncte și sunt evidențiate prin câte un dreptunghi gol.

Bateria electrică din centrul laturii stângi ale ochiului este reprezentată prin simbolul specific, respectiv, două linii paralele, spațiate între ele, linia mai mare fiind sus și cea mai redusă jos, notate cu sarcinile plus și minus.

Spre exemplu, dacă la bornele bateriei este tensiunea de 2,5 volți, la bornele rezistorului unu de sus este de 1,5 volți, la rezistorul doi din dreapta de 0,5 volți și la rezistorul 3 de jos tot de 0,5 volți, atunci ecuația ar decurge astfel, pornind de la baterie:

2,5 volți minus 1,5 volți minus 0,5 volți minus 0,5 volți egal zero.

Date suplimentare

Gustav Kirchhoff, un fizician german a elaborat două legi care se referă la conservarea curentului în circuitele electrice.

Înainte de toate, să recapitulăm ce este circuitul electric, și anume, este traseul pe care îl parcurge curentul electric între o sursă de curent şi un consumator. Circularea sau trecerea curentului electric între sursă şi consumator se realizează cu ajutorul conductoarelor electrice, de exemplu cablurile de legătură. Pentru a avea o imagine mai clară despre circuitul electric, vom descrie un circuit simplu, format dintr-o baterie, două fire de legătură şi un motor electric. Ştim că bateria are două borne: pozitivă şi negativă. Şi motorul are tot două borne, adică două puncte prin care poate fi conectat la o sursă de curent. În cazul curentului continuu, aşa cum avem la baterie, deplasarea electronilor, care reprezintă curentul electric, se realizează întotdeauna de la borna pozitivă spre cea negativă. La cele două borne ale motorului sunt ataşate două fire de legătură. Dacă atingem cele două fire ale motorului de bornele  bateriei, se va realiza circuitul electric. Curentul va intra prin borna pozitivă, va trece prin bobina motorului şi va ieşi prin borna negativă, întorcându-se în baterie. Trecerea curentului prin motor va determina funcţionarea acestuia. La prima vedere, am zice că e un proces infinit, care nu se mai opreşte, până la întreruperea circuitului electric. Dar pentru că o parte din curentul electric se transformă în mişcare de rotaţie, deci nu se mai întoarce de unde a plecat, curentul din baterie se va consuma în timp.

Pentru a înţelege legile lui Kirchhoff, trebuie să ştim elementele principale ale unei reţele electrice. O reţea electrică poate fi formată din una sau mai multe surse de curent, precum şi unul sau mai mulţi consumatori. Elementele principale sunt:

  • nodul de reţea, adică punctul în care se întâlnesc cel puţin trei fire conductoare;
  • Ramura reţelei, adică zona dintre două noduri consecutive;
  • ochiul de reţea, adică conturul poligonal închis, alcătuit prin succesiunea mai multor surse sau consumatori de curent;

 

A doua lege a lui Kirchhoff se aplică pentru ochiurile de reţea. Cităm enunţul: „de-al lungul conturului unui ochi de reţea, suma algebrică a tensiunilor electromotoare este egală cu suma algebrică a produselor dintre intensitatea curentului şi rezistenţa totală pentru fiecare ramură”.

În concluzie, cunoscând enunţurile legilor lui Kirchhoff, putem spune că Aceste legi sunt utile pentru rezolvarea ecuaţiilor cu una sau mai multe necunoscute privind tensiunea şi intensităţile curentului în anumite puncte dintr-o reţea electrică, în baza unor informaţii deja cunoscute.

Bibliografie

  1. http://mihaiolteanu.me/circuiteelectrice/curent-continuu.html#conductori-dielectrici-si-deplasarea-
  2. https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/circuite-dc-si-teoria-circuitelor-dc/4-kirchhoffs-
  3. https://prezi.com/mex_p5glwtim/circuitul-electric-simplu/

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2020/11/Electrica-7.png