Descrierea imaginii

Date istorice

Transilvania a fost cea mai mare dintre provinciile care s-au unit cu România în 1918, în acest caz vom include și Banatul. La vest este învecinată cu Ungaria, din care a făcut parte până la destrămarea Imperiului Austro-Ungar. În Sud-Vest avea o mică porțiune de graniță cu Iugoslavia, care între timp s-a destrămat, iar acolo acum este Serbia. În nord se află zona Satu-Mare și Maramureșul, unde se învecinează atât cu Ungaria, cât și cu Ucraina. La est și sud, Transilvania este mărginită de lanțul Munților Carpați, care pentru mult timp a constituit granița naturală perfectă între principatele române și vecinii maghiari. În interior, Transilvania și Banatul sunt la rândul lor despărțite de o parte a Munților Carpați, de grupul Occidentalilor.
Această provincie avea o populație foarte diversă la începutul secolului al XX-lea, deși românii erau majoritari Bibliografie 1. Aceștia au fost reprezentați în acea perioadă de Partidul Național care, alături de Biserica Greco-Catolică, aveau să fie cei care serveau interesele naționale Bibliografie 2. După Primul Război Mondial, în cadrul Marii Adunări de la Alba Iulia, dar și ca rezultat al negocierilor eșuate dintre guvernul de la Budapesta și reprezentanții românilor, la 1 decembrie 1918 a fost votată unirea cu România Bibliografie 3. Perioada de tranziție a fost administrată de Consiliul Dirigent, care acționa nu doar pentru Transilvania intra-carpatică, ci și pentru Banat Bibliografie 4. Această unire a fost recunoscută în plan internațional prin semnarea Tratatului de la Trianon în 4 iunie 1914 Bibliografie 5.
Bibliografie
1. Keith Hitchins, România. 1866-1947, Humanitas, Ediția a IV-a, București, 2013, pp.329-330.
2. Vlad Georgescu, The Romanians: A History, Ohio State University Press, Columbus, 1991, pp.159-160.
3. Keith Hitchins, op.cit., p.323.
4. Gheorghe Iancu, Justiție Românească în Transilvania (1919), Editura Ecumenica Press, Cluj-Napoca, 2006, pp.10-12.
5. Michael S. Neiberg, The Treaty of Versailles: A Concise History, Oxford University Press, New York, 2017, p.x.

Descarcă imaginea