Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Vaslui, situat în marginea central-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de est cu Republica Moldova, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la nord – Iași, în sud – Galați, la sud-vest – Vrancea, în vest – Bacău, la nord-vest – Neamț.

În partea central nordică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Vaslui, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Vaslui, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Granița naturală cu Republica Moldova este marcată de râul Prut, ilustrat pe hartă în marginea estică a județului printr-o linie subțire, paralelă cu linia plină în relief. Prutul este cel mai lung râu cu cel mai mare potențial hidroenergetic, luând afluent pe râul Elan, care curge în extrema sud-estică prin Depresiunea Elanului, de la nord-vest de lângă pHuși la sud-est.

În marginea vestică și centru curg afluenții de dreapta ai râului Bârlad. Râul Bârlad izvorăște din Podișul Moldovenesc, comuna Valea Ursului din sud-estul județului Neamț, străbate Podișul Bârladului, traversând județul Vaslui de la nord-vest la sud-est într-o curbă, trecând prin municipiile Vaslui din centru și Bârlad din sud, apoi se varsă în Siret. Ia ca afluenți, în partea stângă, sud-vest, pe râul Tutova care străvate Colinele Tutovei și pe al cărui curs inferior s-a amenajat Lacul Cuibul Vulturilor, un iaz pentru pescuit și irigații. Apoi, ca afluent din dreapta râul Bârlad primește pe râul Vaslui din nordul central.

Climatul arid cu influențe vestice secetoase, impune localnicilor amenajarea unor iazuri și heleștee, adică acumulări de apă antropice, cu scopuri agricole de irigații și pentru aprovizionarea gospodăriilor sau pescuit cum sunt iazurile Cuibul Vulturilor pe râul Tutova, iazul Mânjești pe râul Crasna în nord-est și iazul Solești pe râul Vaslui în extremitatea nordică, acestea două din urmă nefiind ilustrate.

Orașele redate sunt Huși, în nord-est, cu o populație de peste douăzeci de mii de locuitori. Turismul în Huși se leagă de podgoriile de viță de vie și cramele aferent prezentate în circuite turistice tematice cum este Drumul vinului în Moldova care are în vedere Podgoria Huși și Podgoria Colinele Tutovei, alături de obiective culturale precum: Catedrala Episcopală Ortodoxă a Hușilor, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” construită de domnitorul Ștefan cel Mare în anul o mie patru sute nouăzeci și cinci și refăcută complet mai târziu, Muzeul Viticulturii și Muzeul memorial „Dimitrie Cantemir”.

În sud-est se află municipiul Bârlad, al doilea mare oraș ca populație după Vaslui, cu peste cincizeci de mii de locuitori. Aici se pot vizita: Biserica „Sfântul Gheorghe” ctitorită de domnul Moldovei Vasile Lupu, Casele memoriale Gheorghe Gheorghiu Dej și Sturdza, Planetariul și Grădina Zoologică.

În colțul din stânga sus al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0084.jpg