Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Tulcea, situat în marginea sud-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de nord cu Ucraina, și de nord-vest cu Republica Moldova printr-o linie plină în relief.

Județele și regiunile vecine sunt: la nord-est – Galați, în est – Marea Neagră, în sud – Constanța, la vest – Brăila.

În partea marginea central nordică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Tulcea, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Granița naturală cu Republica Moldova și Ucraina este marcată de Fluviul Dunărea și Brațul Chilia din nord, ilustrat pe hartă în marginea nordică a județului printr-o linie subțire, paralelă cu linia plină în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Tulcea, respectiv apele sau principalele râuri care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Hidrografia județului este strâns legată de fluviul Dunărea, care delimitează în vest județul Tulcea de Brăila și în nord de statele Republicii Moldova și Ucrainei, alături de Marea Neagră din estul județului, Tulcea fiind unul din singurele două județe din țară cu deschidere la mare împreună cu Constanța. Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa, după Volga, după cum delta sa este a doua ca mărime după cea a Volgăi și izvorăște din Munții Pădurea Neagră de pe teritoriul Germaniei. Dunărea travesează alte cinci state ca Austria, Slovacia, Ungaria, Croația și Serbia, după ce străbate și România, marcând granița de sud și sud-est cu Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, trecând deci și prin teritoriul acestor alte trei state. Se varsă în Marea neagră prin trei brațe, formând la gura de vărsare o deltă.

Râurile principale ce traversează nord-estul județului de la vest la est sunt cele trei brațe ale fluviului Dunărea, respectiv: Brațul Chilia în nord, Brațul Sulina pe centru și Brațul Sfântul Gheorghe în sud. la gurile lor de vărsare au fost de puse aluviuni de mâl și nisip purtate de ape curgătoare mari, cum este fluviul Dunărea, iar în lipsa unor curenți litorali sau a unei pante înalte a reliefului care să favorizeze trecerea lor în mare, au dus la formea în timp a Deltei Dunării. După mărime este a doua deltă din Europa, după Delta Volgăi din Rusia. Delta Dunării este alcătuită din câmpii deltaice, zone mlăștinoase și bălți, cu vegetație specifică deltei și cu cele mai mici altitudini unde s-au construit sate. Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial UNESCO în anul o mie nouă sute nouăzeci și unu, fiind clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România, ca parc național și ca zonă umedă de importanță internațională. (1)

La vest județul se învecinează cu Insula sau Balta Brăilei, delimitată de Tulcea prin alt braț al Dunării denumit Brațul Măcin, de lângă cei mai vechi munți ai țării, Munții Măcin.

Lacurile naturale sunt de tip lagune, sau întinderi de apă formate prin bararea sau blocarea parțială a unui golf de către cordoane de nisip, construite de curenții de  apă sau de valurile mării. Cea mai mare lagună a țării este Lacul Razim, din sud-estul județului. Deși poartă denumirea de lac acesta este o lagună, care se diferențiază de lac prin faptul că aceasta mai comunică cu marea prin cordoanele de nisip, pe când lacul este complet detașat prin uscat de o altă întindere de apă ca o mare sau un ocean. Laguna Razim face parte din Complexul Lagunar Razim-Sinoe, arie naturală proiejată, parte a Parcului Național Delta Dunării. Doar unitatea Razim se află pe teritoriul județului Tulcea, alături de lacurile Golovița, Zmeica și Babadag din sud-est. Acestea mai poartă denumirea și de Limanele dobrogene, situate de-a lungul litoralului românesc. Limanele sunt lacurile mici formate asemănător lagunelor doar că nu direct la golful mării, ci prin inundarea unei văi a unui râu și bararea sa parțială printr-un cordon de nisip prin care mai comunică cu marea. În cazul celor trei limane amintite sus este vorba de valea râului Slava pentru limanele Golovița și Zmeica din marginea sud-estică și de râurile Telița și Taița pentru limanul Babadag din centru.

În nord-vestul extrem se află Lacul Jijia, de lângă comuna omonimă, situat în Lunca Dunării.

Orașul redat în extremitatea nord-vestică este Măcin, la limita cu Brăila, la poalele Munților Măcin din dreapta, care deține o populație de peste opt mii de locuitori, deși redusă, dar este al doilea mare oraș după Tulcea, alături de Babadag. Aici se poate vizita Parcul Național Munții Măcin, cumeroase specii rare sau endemice ocrotite de lege ca garofița pitică, clopoțelul dobrogean, bujorul românesc, anumite specii de stejar, râsul, pisica sălbatică, pelicanul. Ca atracții turistice antropice, Măcinul oferă turiștilor spre vizitare mai multe case sătești cu arhitectură specific dobrogeană întâlnite în comunele din jur ca Luncavița, Văcăreni și Jijila, alături de Mănăstirea din Măcin, cu interior din lemn, Monumentul Eroilor, Casa memorială „Panait Cerna”, Hanul vechi și Geamia Mestan Aga construite de turcii fortați de ruși să emigreze aici în număr mare în urma Războiului Crimeei, ruinele Castrul roman Arrubium, precum și Cetatea romano-bizantină Dinogetia, de la douăzeci de kilometri distanță de Măcin. Dinogetia a fost o fortăreață romană înălțată pe o fostă cetate geto-dacică. (2)

Micul oraș din dreapta Măcinului, din nordul central, este Isaccea. Aici se află ruinele Cetății Noviodunum, veche fortificație romană la Dunăre. Tot aici se pot vizita Mănăstirea Cocoșu ortodoxă, care datează din o mie opt sute treizeci și trei, contruită într-un loc retras, la poalele unui deal și Moscheea Mahmud Yazîcî din centrul orașului.

În extremitatea nord-estică a județului se află orașul Sulina, situat la cea mai mică altitudine medie din țară, de numai patru metri deasupra nivelului mării. Printre obiectivele turistice importante de aici amintim Farul Vechi din Sulina, care astăzi este muzeu, alături de cimitirul maritim, unic în țară, aici fiind înmormântați cetățeni de douăzeci șu unu de naționalități, aparținând cultelor creștin, musulman și iudaic. (3)

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii#Obiective_turistice accesat la data de 15 iulie 2021.
  2. https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83cin#Turism accesat la data de 15 iulie 2021.
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina accesat la data de 15 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0082.jpg