Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Satu Mare, situat în extrema nord-vestică a țării, sau colțul din stânga sus al țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de nord-est cu Ucraina și de nord-vest cu Ungaria, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la est – Maramureș, în sud-est – Sălaj, în sud și sud-vest – Bihor.

În marginea central vestică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Satu Mare, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Satu Mare, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, cu cele mai semnificative lacuri evidențiare prin cercuri goale, alături de cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Principala apă curgătoare cu cea mai mare lungime și cel mai important potențial hidroenergetic din județ este râul Someș, care traversează teritoriul de la est la vest, prin Câmpia Someșului, împărțindu-l în două jumătăți, de nord și de sud. Someșul se formează la confluența Someșului Mare, care izvorăște din Munții Suhard din nord-vest cu Someșul Mic, care izvorăște din Munții Apuseni din sud-vest. Someșul curge și peste graniță, în Ungaria, după ce trece prin municipiul Satu Mare din vestul central.

La nord de Someș curge râul Tur, cu afluenţii Alb şi Rău în partea de sud, care străbate Țara Oașului de la est la vest, izvorăște din Munții Ignișului din estul extrem și trece prin centru economic și administrativ al regiunii, Negrești-Oaș.

La sud de Someș curge râul Crasna cu direcția sud-est spre nord-vest, străbate Câmpia Crasnei din sud-vestul județului și trece granița de vest cu Ungaria, mai sus de orașul Carei. Mai jos de Crasna curge râul Ier care izvorăște din sudul central din Câmpia Tășnadului, de lângă orașul Tășnad și traversează Câmpia Ierului de la sud-est la nord-vest, ocolind practic orașul Tășnad. Râurile Tur din nord și Crasna din sud se varsă amândouă în Someș pe teritoriul Ungariei.

În nordul extrem, în Țara Oașului, la vest de orașul Negrești-Oaș, se află Lacul Călinești-Oaș, lac de acumulare amenajat pe râul Tur.

Dintre orașele redate, în nord-est se află Negrești-Oaș, din Țara Oașului, ce deține o populație cu peste zece mii de locuitori. Țara Oașului este o regiune etnografică și istorică de o mare importanță turistică și culturală din țară. Dintre obiectivele culturale se pot vizita: Muzeul în aer liber al Țării Oașului de pe malul râului Tur, un muzeu care practic se definește ca un mic sat viu de pe o colină pitorească, cu numeroase monumente specifice regiunii etnografice, case țărănești, mori de vânt, bordeie și Biserica de lemn adusă din Lechinţa, alături de obiecte tradiționale din gospodăria țăranului, toate acestea aparținând secolelelor șaptesprezece până în douăzeci. Satul este viu, deoarece vizitatori nu doar că pot cunoaște detaliile arhitecturale sau pot atinge obiectele expuse dar se pot bucura de experiențe din viața de la țară cu diverse ateliere de meșteșugărit, cum este școala de olărit. Tot în Negrești-Oaș se află două biserici otodoxe care fac parte din patrimoniul Unesco, Biserica veche şi Biserica din Cartierul Tur.

Țara Oașului este vestită pentru evenimente sale anuale unice de factură folclorică, cu sărbători religioase și legate de viața oșenească cum sunt: Șezătoare oșenească din luna februarie, Târgul mărțișorului tradițional, Urcatu’ oilor la munte sau Festivalul Național Sâmbra oilor din Țara Oașului, în Negrești-Oaș, care are loc în prima jumătate a lunii mai și este o serbare câmpenească, ce ține de un obicei pastoral tradițional, urmată de Ziua universală a Iei de Sânziene din perioada douăzeci și trei-douăzeci și patru iunie. Urmează apoi Coborâtu’ oilor de la munte sau Osâmbritu’ în Țara Oașului, tot din Negrești-Oaș, festival care are loc în prima jumătate a lunii octombrie, serbare cu care se încheie obiceiul pastoral tradițional. Se finalizează cu Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă de la sfârșitul lunii decembrie. (2) Toate aceste evenimente sunt prilej de bucurie pentru localnici și turiști, și se serbează prin cântece populare cântate la instrumente tradiționale, hore și competiții cu care, sau diverse ateliere meșteșugărești de olărit, pictură, țesături, gastronomie.

Al doilea mare oraș ca număr de locuitori după Satu Mare este Carei din vest, cu peste douăzeci de mii.

Orașul cu cea mai mică populație este Ardud din sud-vest, a cărui așezare este atestată documentar din anul o mie două sute cincisprezece, sub numele de Herdeud. Până în anul o mie nouă sute optsprezece, localitatea a aparținut Regatului Ungariei și Austro-Ungaria. (1) Fiind un orașel istoric, încă păstrează vechea Cetate Ardud construită în o mie patru sute optzeci și unu, unde se pot vizita ruinele Castelului Karolyi și Biserica romano-catolică construită în stil gotic.

În colțul din dreapta jos al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardud#Obiective_turistice accesat la data de 7 iulie 2021.
  2. https://www.turism-taraoasului.ro/evenimente-anuale-principale/ accesat la 7 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0070.jpg