Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Olt, situat în marginea central sudică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de sud cu Bulgaria, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la nord-vest – Vâlcea, în nord-est – Argeș, în est – Teleorman, la vest – Dolj.

Granița naturală de sud a țării și implicit a județului cu Bulgaria este marcată de fluviul Dunărea.

În partea central nordică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Slatina, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Olt, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, cu cele mai semnificative lacuri evidențiare prin cercuri goale, alături de cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Principalul râu care străbate județul, una dintre cele mai lungi ape curgătoare din țară cu debit important, alături de Mureș, este râul Olt, care izvorăște din Munții Giurgeului, taie pe lung teritoriul județului în două jumătăți, de stânga și de dreapta, trece prin Slatina și se varsă în Dunăre, după ce străbate o mică parte din sud-vestul județului vecin Teleorman.

Aici, în bazinul hidrografic al Oltului sunt preluați toți afluenții care curg pe teritoriul județului, afluenții de stânga fiind: Beica în extrema nord-vestică, la limita cu județul Vâlcea, vărsându-se în Olt lângă Slatina, urmat mai jos de râul Olteț, care trece prin orașul Balș din extrema central vestică, urmat apoi de râul Teslui, ce curge în sud-vest, la nord de orașul Caracal.

În jumătatea estică a județului curge râul Vedea, care izvorăște din nord de la poalele Subcarpaților Getici și se varsă în Dunăre, după ce preia afluenții de stânga care traversează județul, cum sunt: Plapcea în nord-est care trece prin Scornicești, urmat mai jos de Dorofei care străbate Câmpia Boianului de la nord-vest la sud-est. Mai jos de Dorofei curge râul Călmățui, în marginea de sud-est a județului, și se varsă direct în Dunăre prin județul Teleorman.

Lacurile ilustrate pe hartă sunt de acumulare, amenajate pe cursul inferior al râului Olt, respectiv Lacul Drăgănești, din sud, de lângă localitatea Drăgănești-Olt, din dreapta sa și Lacul Slatina, mai sus de reședința de județ.

Orașele redate sunt în nord-est Scornicești, cu o populație de peste zece de mii de locuitori, urmat de Balș, din extrema vestică, care are sub douăzeci de mii de locuitori. Cea mai mare populație o deține Caracal, din sud-vest, al doilea oraș mare după Slatina, cu peste treizeci de mii de locuitori.

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0066.jpg