Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Mehedinți, situat în marginea sud-vestică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de vest și sud-vest cu Serbia și Bulgaria, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la nord-vest – Caraș-Severin, în nord și nord-est – Gorj, în est și sud-est– Dolj.

Linia plină în relief întreruptă delimitează Serbia în sud-vest de Bulgaria din sud.

În extrema central vestică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Drobeta-Turnu Severin, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Mehedinți, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Cel mai lung curs de apă curgătoare este râul Motru, afluent al Jiulului, care curge în extrema de vest și nord-vest a județului, cu obârșie în Muntele Oslea din Munții Vâlcan, dreapta Munților Mehedinți. Motru delimitează județul de Gorj și ia ca afluent pe râul Coșuștea din partea central nordică, care străbate la rândul său Dealurile Coșuștei.

În marginea sud-vestică curge râul Topolnița, care izvorăște precum Coșuștea din Munții Mehedinți, la nord-vest, și se varsă în Dunăre, în imediata apropiere de reședința Drobeta-Turnu Severin.

Râul Cerna, care formează Culoarul Timiș-Cerna și care desparte Munții Almăjului de Mehedinți sau delimitează Carpații Occidentali din vest de Carpații Meridionali din nord-est, este scurt și se varsă în Cazanele Dunării, aproape de municipiul și stațiunea Orșova, sit istoric întemeiat pe străvechea cetate Dierna extrema nord-vestică, la granița cu Serbia. Cetatea Dierna a fost printre primele centre daco-romane din noua provincie a Imperiului Roman, înființată în anul o sută unu Înainte de Hristos. Devine centru meșteșugăresc și punct vamal. (1)

La sud-vest curge râul Blahnița, prin Câmpia Blahniței și se varsă în marginea sud-vestică, în Dunăre, la Ostrovul Mare, care este o insulă formată din aluviuni depuse de apele curgătoare la vărsarea în Dunăre. În sud curge râul Drincea, care străbate Dealurile Drincei și se varsă tot în Dunăre, la limita de sud-est cu județul Dolj.

Orașele redate sunt Orșova, în marginea nord-vestică, cu cea mai mare populație după reședință, respectiv peste zece mii de locuitori, urmat de Strehaia în vest, de pe malul râului Motru, și Vânju Mare din sud, un orășel cu o populație mică de sub cinci mii de locuitori, situat pe malul Blahniței.

În colțul din dreapta sus al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Or%C8%99ova accesat la data de 2 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0060.jpg