Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Iași, situat în marginea nord-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de est cu Republica Moldova, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la nord – Botoșani, în sud – Vaslui, în vest și sud-vest – Neamț, la nord-vest – Suceava.

În partea marginea central estică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Iași, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Iași, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Granița naturală cu Republica Moldova este marcată de râul Prut, ilustrat pe hartă în marginea estică a județului printr-o linie subțire, paralelă cu linia plină în relief. Prutul este cel mai lung râu cu cel mai mare potențial hidroenergetic, luând afluenți pe râul Jijia, care curge în extrema estică de la nord-vest la sud-est, relativ paralel cu Prutul, și care străbate Câmpia Jijiei, urmat apoi de râul Bahlui din centrul județului, care străbate și el Câmpia Bahluiului, trecând prin municipiul Iași.

În marginea vestică, de la limita cu Podișul Fălticenilor, curge râul Siret, formând Culoarul Siretului, pănă la Culmea Siretului dinspre est. Siretul curge și el relativ paralel cu Prutul pe întrega margine vestică a țării, iar în județ trece prin localitatea Pașcani din zona central-vestică.

La sud izvorăsc afluenți de stânga ai râului Bârlad, cum sunt Stavnic în zona central-sudică, Vaslui și Crasna în zona sud-vestică, aproape de cursul inferior al Jijiei.

Datorită climatului arid cu influențe vestice, majoritatea lacurilor de aici sunt de tip iazuri și heleștee, adică acumulări de apă antropice, cu scopuri agricole de irigații și pentru aprovizionarea gospodăriilor sau pescuit. Un astfel de iaz este Lacul sau Balta de pescuit Podul Iloaiei de lângă localitatea cu același nume, din centrul județului, alimentat cu apă din râul Bahlui printr-un mic afluent Bahlueț.

Lacul ilustrat pe hartă este mai sus de Podul Iloaiei, alimentat din râul Jijia, denumit Iazul sau Lacul Vlădeni, de lângă localitatea Vlădeni.

Orașele redate sunt Hârlău, în nord-vest, de lângă Dealul Mare-Hârlău, cu o populație de peste zece mii de locuitori, alături de Târgu Frumos din sud-vest, urmat de Pașcani în marginea central-vestică, cu peste douăzeci de mii de locuitori.

În colțul din dreapta sus al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0054.jpg