Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Galați, situat în marginea central-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de est cu Republica Moldova, printr-o linie plină în relief.

Punctele cardinale se explică astfel: nordul este sus, sudul este jos, estul este la dreapta, vestul este la stânga..

Județele vecine sunt: în nord – Vaslui, la sud-est – Tulcea, în sud – Brăila, în vest și nord-vest – Vrancea.

În extrema sud-estică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Galați, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Sub forma unei fâșii înguste și alungite de la nord la sud, în marginea estică a județului, este situată lunca fluviului Prut, care formează și granița naturală de est cu Republica Moldova.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Galați, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Principalele ape care delimitează județul de celelalte teritorii vecine sunt: Siret la vest, Prut la est, Dunărea la sud.

Râul Siret, din vest, cu direcția de curgere de la nord-vest la sud-est, formează limita vestică cu județul Vrancea, izvorăște din extrema graniței de nord a țării cu Ucraina, din munții Carpați, mai exact Obcinele Bucovinei sau zona Cernăuți de pe teritoriul Ucrainei, și se varsă în Dunăre aproape de municipiul Galați, la vest de acesta.

Siretul formează pe cursul său inferior aproape de vărsare, în partea sud-vestică a județului, limane fluviatile, un tip de lac natural, format prin bararea parțială a gurii de vărsare a unui râu, printr-un grind, respectiv o insuliță sau o fâșie îngustă de depuneri aluvionare sau sedimente aduse de râu.

Afluenții Siretului ce curg pe teritoriul județului, la vest de cursul său, sunt Bârlad cu afluentul Berheci în nord-vest, și Suhurlui, care curge prin centrul județului.

Lacul Brateș din marginea sud-estică a județului, la est de municipiul Galați și aproape de confluența râului Prut cu Dunărea, este declarat arie de protecție specială avifaunistică SPA, fiind și lac de pescuit, de o mare importanță piscicolă și turistică, cu numeroase specii de păsări migratoare și sedentare protejate la nivel european (pelican, gâscă cu cravată, stârc, rață mare).

Prutul, la est, cu direcția de curgere de la nord-vest la sud-est, formează granița naturală de est cu Republica Moldova, izvorăște din Munții Carpații Păduroși de pe teritoriul Ucrainei, și se varsă în Dunăre aproape de municipiul Galați, la est de acesta.

Râul Chineja trece prin localitatea Târgu Bujor, din partea central-estică a județului, după care primește ca afluent pe Covurlui. Râul Covurlui, care face parte din bazinul hidrografic al Prutului și e afluent al râului Chineja, izvorăște din extrema nordică a județului, respectiv sudul Podișului Bârlad și se varsă în Lacul Brateș, după ce a străbătut în nord Podișul Covurluiului, în sud Câmpia Covurluiului.

Dunărea trece prin municipiul Galați, care este și oraș-port pe Dunăre, cu o mare importanță economică prin navigație și construcție de nave.

Orașele redate în est și nord est sunt cele cu o populație de cel mult cinci mii de locuitori, respectiv Târgu Bujor în partea central-estică, alături de Berești în nord-vest, urmate de Tecuci, al doilea oraș mare ca populație, după Galați, cu peste zece mii de locuitori.

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Acest judeţ, cu reşedinţa la municipiul cu acelaşi nume, este situat în extremitatea central-estică a României, în extremitatea sudică a regiunii Moldova, la confluenţa, adică întâlnirea Dunării cu râurile Siret şi Prut. La nord se învecinează cu judeţul Vaslui, la est cu râul Prut, care formează graniţa cu Republica Moldova, la sud se află Dunărea care stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest este râul Siret, care separă judeţul Galaţi de judeţul Brăila, iar la vest şi nord-vest, judeţul Galaţi se învecinează cu judeţul Vrancea, pe cursul Siretului.

Cele mai importante ape curgătoare din judeţul Galaţi sunt fluviul Dunărea şi râurile Prut şi Siret. Prutul curge în partea estică a judeţului, Dunărea este în sud, iar Siretul în partea vestică. Afluenţii mai importanţi ai Siretului sunt râul Călmăţui, Mălina şi Rusca. Un afluent important al Prutului este râul Oancea.
Pe lângă apele curgătoare, reţeaua hidrografică a judeţul Galaţi mai cuprinde şi câteva lacuri, dintre care amintim Lacul Brateş, Lacul Tălăbasca, Lacul Vânători şi Lacul Cătuşa.

Clima judeţului Galaţi este temperat-continentală, definită de curenţi de aer care vin dinspre nord şi est. Verile sunt calde şi uscate, iar iernile geroase, senzaţia de frig fiind amplificată de prezenţa Crivăţului, care este un vânt rece ce produce cele mai intense viscole din România. Totuşi, în sudul judeţului, datorită reliefului de luncă, verile sunt mai umede şi mai răcoroase, iar iernile mai blânde.

Judeţul Galaţi are o suprafaţă de patru mii patru sute șaizeci și șase kilometri pătraţi şi găzduieşte peste cinci sute treizeci și șase de mii de locuitori. Cuprinde patru aşezări urbane, dintre care două sunt municipii, iar celelalte două sunt oraşe. Municipiile judeţului Galaţi sunt Galaţi, care este şi reşedinţa de judeţ, şi municipiul Tecuci. Oraşele din judeţul Galaţi sunt Târgu Bujor şi Bereşti.

Economia judeţului Galaţi este bine dezvoltată, fiind al patrulea centru industrial ca mărime din România. Ramurile industriale principale prezente pe teritoriul judeţului sunt exploatarea materialelor de construcţii, agricultura, exploatările forestiere şi prelucrarea lemnului, extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, precum şi construcţia navelor, care are loc la Şantierul Naval Galaţi.

Reţeaua de transporturi cuprinde căi rutiere judeţene şi naţionale, dar şi căi ferate. O componentă importantă a reţelei de transporturi din judeţul Galaţi îl reprezintă portul fluvial Galaţi, care este cel mai mare port de pe Dunăre, şi al doilea ca mărime din România. Acest port joacă un rol important în economia judeţului Galaţi, deoarece a atras multe companii internaţionale.

Cele mai importante obiective turistice din judeţul Galaţi sunt faleza Dunării, Casa Memorială a voievodului Alexandru Ioan Cuza, Complexul Muzeal Ştiinţele Naturii din Galaţi, Rezervaţia şi Grădina Zoologică din Gârboavele, dar şi Clădirea Gării Fluviale. La acestea se mai adaugă Biserica Fortificată Sfânta Precista, Catedrala Arhiepiscopiei Dunărea de Jos, unde se află moaştele Sfântului Apostol Andrei, Lacul Brateş care este cel mai mare lac de luncă din România, şi Lacul Vânători.

Ştiaţi că pe sub Municipiul Galaţi trece un tunel feroviar? Este vorba despre tunelul Fileşti, care are o lungime de peste șapte sute de metri, ce leagă Gara Galaţi de restul infrastructurii feroviare.
Şi mai ştiaţi că în judeţul Galaţi se află al doilea cel mai lung tunel feroviar din România? Acesta are o lungime de peste trei mii de metri şi leagă localităţile Bereşti şi Tălăşmani.

Bibliografie

  1. COMORI DE PATRIMONIU/ Al doilea tunel ca lungime din România se află în Galaţi (VIDEO) – Viaţa Liberă Galaţi 
  2. Odiseea unui tunel de cale ferată mai bătrân decât România: trece pe sub un mare oraş, a fost construit în doi ani, iar repararea lui a durat peste două decenii | adevarul.ro 
  3. 10 cele mai frumoase locuri din județul Galați 
  4. Portul Galați – Wikipedia 
  5. Vânturi din România – Wikipedia 
  6. Județul Galați – Wikipedia 
  7. Categorie:Râuri din județul Galați – Wikipedia

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/06/0042.jpg