Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Dâmbovița, situat în partea sud-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă.

Județele vecine sunt: la nord – Brașov, în est – Prahova, la sud-est – Ilfov, în sud – Giurgiu, la sud-vest – Teleorman, în est – Argeș.

În centru este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Târgoviște, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Dâmbovița, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Apele izvorăsc din munții din nordul județului, cele cunoscute pentru potențialul hidroenergetic fiind râul Ialomița, în cursul său formând numeroase chei, de-a lungul căruia s-au amenajat și lacuri hidroenergetice precum Bolboci, Scropoasa și Pucioasa în nord, apoi fiind urmat de râul Dâmbovița și Argeș.

Râul Ialomița izvorăște din Munții Bucegi, din extrema nordică și traversează județul de la nord la sud-est, trece prin orașele Pucioasa și Târgoviște, traversând întreg județul Ialomița, după ce a format limita naturală a județelor vecine Prahova și Ilfov, ca apoi să se verse în Dunăre.

Râul Dâmbovița își are obârșia în Munții Făgăraș, din nord-vestul județului Argeș și curge de la nord-vest la sud-est, în jumătatea vestică a județului, la vest stânga de Ialomița, continuându-și cursul prin Ilfov și București, urmat de județul Călărași, unde se varsă apoi în Dunăre.

Râul Argeș curge la vest de Dâmbovița, în marginea stângă a județului, în sud-vest. Izvorâște tot din Munții Făgăraș precum Dâmbovița și se varsă tot în Dunăre prin județul Călărași, după ce a străbătut Giurgiu.

Orașele redate sunt Pucioasa în nord, lângă Lacul Pucioasa, de pe Valea Ialomiței, cu o populație de peste zece mii de locuitori, urmat de Moreni, oraș în nord-estul județului, pe râul Cricov, cu un număr de locuitori asemănător, iar în sud se află orașul Titu, cu o populație redusă de sub zece mii de locuitori.

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Acest judeţ este situat în partea central-sudică a României, în regiunea Muntenia, având ca reşedinţă de judeţ municipiul Târgovişte. La nord se învecinează cu judeţul Braşov, la est cu judeţul Prahova, la sud-est cu judeţul Ilfov, la sud cu Giurgiu, la sud-vest cu judeţul Teleorman, iar la vest, judeţul Dâmboviţa se învecinează cu judeţul Argeş.

Reţeaua hidrografică a judeţului Dâmboviţa are drept componente principale râuri care aparţin bazinelor hidrografice Argeş şi Ialomiţa. Râul Ialomiţa izvorăşte din Munţii Bucegi, iar Argeşul din Munţii Făgăraş.
Cel mai important afluent al Argeşului care traversează judeţul Dâmboviţa este râul Dâmboviţa. Acest râu are alţi doi afluenţi importanţi, anume râul Ilfov şi râul Colentina. Aceste râuri curg în partea de sud-vest a judeţului, alături de râul Neajlov.
Afluenţii mai importanţi ai Ialomiţei sunt râul Cocora, râul Crivăţ, râul Dichi, râul Gâlma, râul Mircea, râul Zănoaga şi râul Leurda.
Cele mai importante lacuri de acumulare de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa sunt Lacul Bolboci şi Lacul Scropoasa. Acestea sunt lacuri artificiale construite pe cursul superior al Ialomiţei şi servesc la producerea energiei electrice.

Clima judeţului Dâmboviţa este temperat-continentală moderată. În zona de câmpie, verile sunt foarte calde, iar iernile nu sunt foarte reci. În zona de munte, verile sunt mai răcoroase, cu precipitaţii bogate, iar iernile sunt geroase.

Suprafaţa judeţului Dâmboviţa este de patru mii cincizeci și patru de kilometri pătraţi şi găzduieşte peste cinci sute nouăsprezece mii de locuitori. Astfel, este unul dintre cele mai mici judeţe ca întindere din România. Judeţul este alcătuit din două municipii, şase oraşe şi optzeci și două de comune. Municipiile judeţului Dâmboviţa sunt Târgovişte şi Moreni. Oraşele din judeţ sunt Pucioasa, Găești, Titu, Fieni şi Răcari.

Resursele naturale cele mai importante ale judeţului sunt ţiţeiul, gazele naturale, apele minerale, dar şi materialele de construcţii.

Economia este ajutată de mai multe ramuri şi activităţi industriale, precum agricultura, prelucrarea metalelor, construcţia de maşini, industria textilă şi cea chimică. Agricultura este reprezentată de cultivarea cerealelor, cartofilor şi ale diverselor fructe.

Printre atracţiile turistice ale judeţului Dâmboviţa se află monumente de artă, monumente istorice, mai multe instituţii culturale, dar şi staţiuni climaterice. De asemenea, mai sunt şi formaţiuni naturale ce merită vizitate. Dintre acestea, amintim Parcul Natural Bucegi, Peştera Ialomicioara, Cheile Zănoagei şi Cheile Tătarului, staţiunea Pucioasa, Curtea Domnească şi Palatul Domnesc, Mănăstirea Dealu şi Palatul Brâncovenesc din comuna Potlogi, care a fost înălţat de Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti.

Ştiaţi despre Curtea Domnească de la Târgovişte că a fost construită de Mircea cel Bătrân în jurul anului o mie trei sute nouăzeci și cinci? Aici a fost şi capitala Ţării Româneşti, iar Curtea Domnească a fost păstrată şi de cei care au condus Ţara Românească după Mircea cel Bătrân .

Bibliografie

  1. Dâmboviţa, un judeţ plin de istorie şi… istorii | Turism Club 
  2. Obiective turistice in Dambovita. 10 locuri interesante pentru o calatorie de neuitat 
  3. Despre Județul Dâmbovița – DJS-DÂMBOVIȚA 
  4. Prezentarea judetului Dâmbovița din Muntenia, Romania – Brotacelul Plimbaret (www.brotacelul.ro) 
  5. Categorie:Râuri din județul Dâmbovița – Wikipedia 
  6. Județul Dâmbovița – Wikipedia 

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/06/0036.jpg