Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Călărași, situat în marginea sud-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, precum și de granița de sud cu Bulgaria, printr-o linie plină în relief, această graniță fiind una naturală, marcată de fluviul Dunărea, redat prin textură de linii oblice și paralele.

Județele vecine sunt: la nord – Ialomița, la est și sud-est – Constanța, la sud-vest – Giurgiu, la nord-vest – Ilfov.

În extrema sud-estică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Călărași, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Călărași, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Principalul râu de pe teritoriul județului, ce curge de la nord-vest spre sud-est este Motiștea, pe un areal cu iazuri, sau acumulări de apă realizate antropic pentru gospodării și irigații, dar se continuă spre cursul inferior ca un liman fluviatil, rezultând Lacul Motiștea, situat în partea sud-vestică a județului.

În marginea vestică sau stângă curge râul Argeș, traversând județul de la nord-vest la sud-est și vărsându-se în Dunăre, pe lângă orașul Oltenița din extrema sudică, aproape și de localitatea Turtucaia, de pe bancul opus al Dunării, oraș port în Bulgaria.

Afluentul din nord-vest al Argeșului este Dâmbovița, care izvorâște din Munții Iezer-Păpușa, din Carpații Meridionali, traversează județul Dâmbovița, străbate Bucureștiul, capitala țării, apoi continuă cursul prin Ilfov și ajunge în Călărași, vărsându-se în Argeș.

Brațul Borcea curge în partea vestică și sud-vestică a județului, adiacent cursului Dunării și este o arie naturală protejată, ce protejează și conservă numeroase specii avifaunistice și habitatele lor.

Orașele redate sunt cele cu o populație de peste cinci de mii de locuitori, respectiv Fundulea în nord-vest și Lehliu-Gară în partea central nordică și orașul Oltenița cu peste douăzeci mii de locuitori, al doilea oraș mare după Călărași, în extrema sud-vestică.

În colțul din dreapta jos al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Reşedinţa judeţului Călăraşi este municipiul cu acelaşi nume. Acest judeţ este situat în partea sud-estică a Munteniei, în partea sudică a Câmpiei Bărăganului. La nord se învecinează cu judeţul Ialomiţa, la est cu judeţul Constanţa, la sud cu Bulgaria, la sud-vest cu Giurgiu, iar la nord-vest, judeţul Călăraşi se învecinează cu judeţul Ilfov.

Principala apă curgătoare din judeţul Călăraşi este Dunărea, care, în acest judeţ, se împarte în două braţe: Braţul Borcea şi Braţul Dunărea Veche. Între aceste două braţe ale Dunării se află Balta Ialomiţei. Pe lângă acest fluviu, reţeaua hidrografică a judeţului cuprinde şi alte ape curgătoare importante, cum este râul Argeş, care se varsă în Dunăre, râul Dâmboviţa, care se varsă în Argeş, şi râul Mostiştea.
Cele mai importante ape stătătoare, adică lacuri ale judeţului sunt lacul Iezer-Mostiştea, Frăsinet, Fundulea şi lacul Măriuţa.

Suprafaţa judeţului este de cinci mii opt kilometri pătraţi şi găzduieşte peste două sute optzeci și cinci de mii de locuitori, care trăiesc în două municipii şi trei oraşe. Municipiile sunt Călăraşi şi Olteniţa, iar oraşele sunt Budeşti, Fundulea şi Lehliu Gară.

Clima este temperat-continentală, cu veri foarte călduroase şi ierni reci. În partea sudică a judeţului Călăraşi se întâlneşte o climă mai deosebită, specifică Luncii Dunării, cu veri calde şi ierni mai blânde.

Resursele naturale ale judeţului Călăraşi sunt reprezentate de terenurile agricole, care ocupă o foarte mare parte a teritoriului. Din acest motiv, ramura industrială cea mai bine dezvoltată a judeţului Călăraşi este agricultura, urmată de piscicultură. Pe terenurile agricole se cultivă în principal cereale, dar sunt şi multe păduri de stejar, de plopi, salcâm şi de arţar tătăresc.

Obiectivele turistice cele mai importante ale judeţului Călăraşi sunt reprezentate de priveliştea pe care o oferă ostroavele de pe cursul Dunării. Dintre acestea, amintim rezervaţiile naturale Ostrovul Ciocăneşti, Ostrovul Haralambie şi Ostrovul Şoimul. Ostrovul este o insulă fluvială, formată din acumularea aluviunilor aduse de apă.

Ştiaţi că judeţul Călăraşi la început a fost doar un sat care făcea parte din judeţul Ialomiţa?

Bibliografie

  1. prezentarea judeţului Călăraşi 
  2. Categorie:Râuri din județul Călărași – Wikipedia 
  3. Călărași – Wikipedia 
  4. Ostrov – Wikipedia 
  5. Turism în Călăraşi 

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/06/0028.jpg