Descrierea imaginii

Date istorice

Crearea NATO de către Occident a reprezentat apariția unei noi amenințări în viziunea liderilor sovietici, o coalizare a unor forțe ostile, care le putea periclita hegemonia din estul Europei. Astfel, ca o contra-pondere, dar și ca o metodă de a exercita un control suplimentar asupra sateliților săi, Uniunea Sovietică a creat Pactul de la Varșovia Bibliografie 1. Acesta se prezenta ca o alianță militară cu scop defensiv. Însă membrii săi nu aveau statut egal, comandamentul suprem fiind mereu exercitat de către sovietici. Această organizație permitea Uniunii Sovietice să intervină mai rapid și mai ușor în statele care manifestau tendințe disidente. Cele mai bune exemple sunt cel al Ungariei în 1956, când revoluția din Budapesta a fost suprimată, iar liderii țării uciși, și cel al Cehoslovaciei din 1968, când trupele Pactului de la Varșovia, aflate în exercițiu în Polonia, au fost deviate pentru a înăbuși Primăvara de la Praga Bibliografie 2.
Privind asupra hărții Europei vom observa că blocul comunist european este asemenea unei fâșii care marchează și extinde în adâncime granița Uniunii Sovietice. De altfel, scopul Pactului de la Varșovia, dincolo de exercitarea controlului, era și acela de a putea controla capacitățile militare ale sateliților în cazul unui război și de a îngreuna orice ofensivă înainte de a ajunge pe teritoriul propriu-zis al Uniunii Sovietice. Unele state, cum este cazul României se aflau în mijlocul acestei fâșii, astfel că au fost retrase forțele Armatei Roșii, deoarece sistemul de alianță permitea o intervenție rapidă în cazul disidenței.
Bibliografie
1. Alexandra Gheciu, NATO in the ”New Europe”: The Politics of International Socialization after the Cold War, Stanford University Press, Stanford, 2005, p.61.
2. John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking Cold War History, Oxford University Press, Oxford, 1997, p.217-218; https://www.britannica.com/event/Warsaw-Pact 8 decembrie 2018

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/Harta_Tratatului_de_la_Var%C8%99ovia.png