Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta României cu rețeaua electrică de foarte înaltă tensiune, respectiv de patru sute de kilovolți, distribuită de compania Transelectrica.

Harta țării este reprezentată plină în relief, iar granița este conturată cu linie îngroșată.

Liniile electrice aeriene sunt redate prin linii îngroșate și goale, unite între ele prin cercuri goale, acestea reprezentând stațiile de transformare pentru liniile de înaltă tensiune.

Liniile electrice aeriene evidențiate prin linii întrerupe goale se referă la cele propuse ca proiecte.

Asemenea și stațiilor de transformarew propuse, acestea sunt redate prin pătrate goale.

Stația de transformare este parte componentă a lanțului rețelelor electrice de distribuție, având rolul de a reduce tensiunea înaltă provenită de la stâlpul de linie electrică, astfel încât curentul electric modificat să fie compatibil consumului public, după caz.

Repartizarea rețelei electrice este zonală sau în cadrul marilor orașe, municipii ale țării.

Cele mai frecvente stații de transformare sunt situate în partea de sud și sud est a României, respectiv București în zona central sudică, și regiunea din jur, apoi Dobrogea cu Tulcea, Constanța și Cernavodă, din zona sud estică.

Informații generale

De la generator la consumator, curentul electric trece prin mai multe faze. Generarea energiei electrice se realizează în centralele electrice de diferite tipuri. După generare, curentul este transformat, amplificat sau redus, în funcţie de destinaţie, cu ajutorul staţiilor de transformare. De la staţiile de transformare până la consumatori, energia electrică este transportată cu ajutorul cablurilor electrice.

Reţeaua de distribuţie cuprinde toate staţiile de transformare şi cablurile electrice cu ajutorul cărora energia electrică este transportată de la generator la consumator. Asemenea căilor rutiere, reţeaua de distribuţie a energiei electrice dispune de o hartă pe care sunt trecute toate staţiile de transformare al curentului şi toate cablurile electrice, precum şi localităţile pe care acestea le interconectează. Aşa cum o cale rutieră leagă două sau mai multe localităţi, tot aşa şi cablurile electrice, împreună cu staţiile de transformare, interconectează mai multe oraşe şi sate. De asemenea, reţeaua naţională de electricitate are legături chiar şi cu statele vecine României.

Producţia majoră de energie electrică este concentrată în partea de Sud a ţării noastre, deoarece acolo este Dunărea cu cele mai importante hidrocentrale din ţară, anume Porţile de Fier Unu şi Doi. Tot în Sud, avem şi cele mai extinse parcuri solare şi eoliene.

În centrul Transilvaniei, cel mai important nod, adică punct de interconectare între judeţe, este staţia electrică de transformare de la Câmpia Turzii. Acest nod leagă judeţele Cluj, Alba şi Mureş.

În judeţul Bihor, se află staţia Oradea Sud care interconectează din punct de vedere electric Vestul, Nordul şi Sudul României.

Reţeaua naţională de energie electrică este formată din optzeci și unu de staţii electrice şi peste opt mii de kilometri de cabluri aeriene.

Bibliografie

  1. http://www.transelectrica.ro/web/tel/transport-detalii
  2. https://www.zf.ro/companii/energie/cluj-statie-electrica-retehnologizata-inaugurata-de-transelectrica-investitia-se-ridica-la-10-milioane-de-euro-16821848
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Energia_electrică_în_România#Istoric

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2020/08/RO-Catalog-Electrica-202014.png