Descrierea imaginii

Este prezentată o medalie în formă de cruce cu brațe triunghiulare cu baza spre exterior terminată în câte două colțuri, conturate cu fâșii de textură punctată.
Crucea și centrul său cu cerc este redată prin textură de linii subțiri și oblice.
În mijlocul medaliei, pe o formă rotundă, este prezentă coroana regală cu cruce în vârf, evidențiată plină în relief.
Printre brațele medaliei sunt redate ornamente complexe, în linii curbe, spiralate și îngroșate.
Ordinul este prins la capătul superior de un inel reprezentat printr-un cerc îngroșat.

Date istorice

Primele tentative pentru crearea unor ordine de stat i-au aparținut domnitorului Alexandru-Ioan Cuza, însă au existat două rânduri de probleme. Pe de o parte, doar entitățile statale suverane puteau acorda astfel de titluri, iar România nu era încă independentă. Pe de altă parte, a existat destul de multă opoziție în plan intern, tocmai pentru a nu supăra interesele marilor puteri. La rândul său, Carol I a dorit să facă același lucru. Deși nu putea acorda ordine, a instituit câteva medalii și distincții cu acest scop. Proclamarea independenței a adus după sine și primul ordin de stat, Steaua României Bibliografie 1.
Ordinul Coroana României a fost instituit de regele Carol I începând cu data de 10 mai 1881, în aceeași zi cu încoronarea sa, fiind folosit pentru a recompensa serviciile aduse în folosul statului Bibliografie 2. Acesta este o medalie mică în formă de cruce, iar în centru în mijlocul unui cerc se află o mică reprezentare a coroanei regale, iar pe cerc se află inscripția 10 martie 1881 și Prin noi înșine Bibliografie 3. Crucea comemorativă a războiului din 1916-1918 a fost acordată tuturor soldaților mobilizați pentru a lupta în Primul Război Mondial în armata Română Bibliografie 4.
Ordinul Crucea Regina Maria a fost creat pentru a fi acordat celor care s-au distins în timpul Primului Război Mondial în serviciul sanitar Bibliografie 5. Ordinul are trei clase și este conferit atât civililor, cât și celor din armată, indiferent de gen. Are o formă interesantă, fiind o cruce grecească neregulată, asemănătoare unei svastici Bibliografie 6. Nu în ultimul rând, una dintre cele mai cunoscute decorații românești, Ordinul Mihai Viteazul, a fost instituit de către regele Ferdinand, în 1916, iar scopul său era răplătirea și recunoașterea faptelor eroice pe câmpul de luptă. Asemenea, precedentului ordin, și acesta are trei clase Bibliografie 7.
Bibliografie
1. ***, Istoricul decorațiilor, accesibil online la adresa http://canord.presidency.ro/ro/istoric/istoricul-decoratiilor 8 decembrie 2018.
2. ***, ”Ordinul Mihai Viteazul”, accesibil la adresa online
http://www.familiaregala.ro/ordine-si-decoratii/ordinului-coroana-romaniei 8 decembrie 2018.
3. ***, ”Ordinul “Coroana României””, in Doza de Bine, 1 iulie 2016, accesibil online la adresa http://www.dozadebine.ro/ordinul-coroana-romaniei/ 8 decembrie 2018.
4. ***, Istoricul decorațiilor, accesibil online la adresa http://canord.presidency.ro/ro/istoric/istoricul-decoratiilor 8 decembrie 2018.
5. ***, Ordinul Crucea Reginei Maria, accesibil online http://www.marelerazboi.ro/razboi-catalog-obiecte/item/ordinul-crucea-reginei-maria 8 decembrie 2018.
6. Dragoș Băldescu, ”Ordinul Crucea Regina Maria”, in Viața Medicală, accesibil online la adresa http://www.viata-medicala.ro/Ordinul-Crucea-Regina-Maria.html*articleID_11500-dArt.html 8 decembrie 2018.
7. ***, Istoricul decorațiilor, accesibil online la adresa http://canord.presidency.ro/ro/istoric/istoricul-decoratiilor 8 decembrie 2018.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/Ordinul_%E2%80%9ECrucea_Regina_Maria%E2%80%9D.jpg