Descrierea imaginii

Este un bărbat de peste 50 de ani, cu ochi mari și ploape proeminente, cearcăne, nas bombat, maxilar osos, îmbrăcat în uniformă militară.
Fâșiile înguste cu textură de linii verticale și paralele reprezintă sprâncenele și mustața despicată și alungită.
Costumul este format din basca cu cozoroc de pe cap și haina deschisă, elemente reprezentate prin textură ondulată.
Poartă cravată legată lejer, redată prin textură de pătrate îngroșate și adunate.
Ține în mâna dreaptă un binoclu evidențiat plin în relief.
În partea stângă de sus este prezentat binoclul văzut vertical și sub acesta altul văzut frontal.
Carcasa este redată prin textură punctată, iar lentilele circulare prin textură de x-uri.

Date istorice

David Praporgescu a fost unul dintre generalii Armatei Române din Primul Război Mondial. S-a născut într-o familie de ţărani din Turnu Măgurele, la 10 decembrie 1865 Bibliografie 1. În perioada 1889-1890, a urmat cursurile Şcolii Speciale de Cavalerie din Bucureşti. La 1 aprilie 1893 a fost avansat colonel şi repartizat la Regimentul 9 călăraşi din Craiova Bibliografie 2. Ulterior, a fost trimis în Franţa, la cursurile şcolii de echitaţie de la Saumur, pe care a absolvit-o la 10 august 1894 Bibliografie 3. S-a întors în ţară în 1895, a fost avansat la gradul de căpitan şi repartizat la regimentul 1 roşiori din Tecuci. În scurt timp, a fost admis şi la Şcoala Superioară de Război Bibliografie 4. În 1902 a fost trimis pentru un stagiu de un an în Austria Bibliografie 5 apoi, în perioada 1903-1916, a îndeplinit diverse funcţii în armată şi a urcat în ierarhia gradelor militare până la general de brigadă Bibliografie 6.
În preajma intrării României în Primul Război Mondial, David Praporgescu se găsea la comanda Brigăzii 2 călăraşi, cu garnizoana în oraşul Roman Bibliografie 7. În luna august 1916, a fost numit comandantul Diviziei 20 Infanterie Bibliografie 8. Făcea parte din „Grupul de Vest” al Armatei 3, comandată de generalul Aslan, cu misiunea de a apăra linia Dunării Bibliografie 9.
A acţionat în Valea Lotrului şi Oltului, cu detaşament format din trupe din Divizia a 20-a. David Praporgescu a preluat comanda Grupului de Olt, înlocuindu-l pe generalul Popovici Bibliografie 10. După pierderea bătăliei de la Sibiu, Corpul român de la Olt, înfrânt şi slăbit, a reuşit să ocupe poziţii de o parte şi de alta a Văii Oltului, pe linia de graniţă şi dincoace de ea. Generalul Praporgescu comanda Grpul de la Olt. Un soldat de elită, cu frumoase însuşiri sufleteşti şi profesionale, moştenise de la predecesorul său o situaţie disperată şi a făcut mari eforturi pentru a organiza poziţiile defensive ale armatei sale, de a pune în ordine unităţile Corpului român, care erau foarte amestecate, că îi pregătească din nou pentru luptă şi să ridice moralul trupelor. Bibliografie 11
David Praporgescu a murit la Câineni Bibliografie 12. În ziua de 30 septembrie/13 octombrie 1916, în timp ce inspecta poziţia de pe înălţimea Coţi şi se îndrepta spre înălţimea Pleşu, deşi mergea prin fundul văii pârâului Câineni, pe o potecă ferită, un obuz a căzut lângă grup şi l-a lovit mortal. În timp ce îşi lua rămas bun de la ofiţeri, pe patul de moarte, generalul le-a adresat cuvintele: „Nu slăbiţi credinţa, a noastră e izbânda” Bibliografie 13. A fost primul general român căzut la datorie în Primul Război Mondial Bibliografie 14. După moartea sa, comanda grupului de la Olt a fost încredinţată generalului Petala Bibliografie 15.
Moartea acestuia a emoţionat opinia publică, fiind semnalată în numeroase apariţii în presa vremii: Constantin Mille în „Adevărul”, Nicolae Iorga în „Neamul românesc” la rubrica „Vitejii noştri”, ziarul „Viitorul” care publică un amplu portret al generalului, pe două coloane ale primei pagini, alături de „Universul”, „Epoca”, „Steagul”, „Vestea”, „La politique”, „L Independence Roumaine”, „Universul literar”, „Virtutea militară”. În toate acestea, au apărut articole şi note biografice ale lui David Praporgescu Bibliografie 16. Funeraliile au avut loc la 3 octombrie 1916. Sub titlul „Înmormântarea unui erou”, ziarul „Adevărul”îi publica un elogios omagiu Bibliografie 17. Soldații pe care i-a comandat au păstrat o foarte bună memorie a acestuia, iar fii săi au ales la rândul lor cariera militară. La festivitatea de încoronare de la Alba-Iulia, din 1922, cel care a fost desemnat să îi țină trena reginei Maria a fost Dumitru Praporgescu, unul dintre fiii generalului Praporgescu Bibliografie 18.
Bibliografie
1,2,3,4,5,6,7,8,9: Vasile Iosipescu, maior Gheorghe Preda, Generalul David Praporgescu, Editura Militară, 1967, p.5, p.11, p.12, p.13, p.14, p.18, p.35, p.42, p.43.
10, 11: Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României. 1916-1919, volumul I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 275, p. 422.
12: Constantin Kiriţescu, Arcul de Triumf şi epopeea română. 1916-1918-1922-1936, Editura Casei Şcoalelor, s.a., p. 8.
13: Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României…, p. 422-423.
14: Vasile Iosipescu, maior Gheorghe Preda, op.cit., p. 94.
15: Istoria militară a poporului român, volumul V, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 466.
16,17: Vasile Iosipescu, maior Gheorghe Preda, op.cit., p. 87-89, p. 94.
18: Mărturii și evocări. Generalul David Praporgescu –episodul 2 (25.04.2018), accesibil online la adresa https://www.youtube.com/watch?v=eoFJGw5sijo, 8 decembrie 2018.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/David_Praporgescu.png