Descrierea imaginii

Fotografia este un portret în picioare, reprezentându-l pe C. A. Rosetti lângă o masă în stil baroc.
Este un bărbat de vârsta a doua, cu păr lung peste urechi, pieptănat cu cărare pe mijloc și cu barbă scurtă și deasă, reprezentate pline în relief.
Este îmbrăcat într-un sacou redat prin textură de linii oblice, paralele și pantaloni evidențiați prin textură aglomerată de x-uri.
Masa din lemn sculptat din partea stângă este reprezentată prin textură de linii verticale și paralele.

Date istorice

C. A. Rosetti s-a născut la Bucureşti, la 2/16 iunie 1816. A rămas orfan de tată la vârsta de 13 ani şi a fost crescut de mama sa şi de fratele său, serdarul Dimitrie A. Rosetti Bibliografie 1. În 1883, abia trecut de 16 ani, a intrat în oştirea naţională, înfiinţată prin Regulamentul Organic Bibliografie 2.
A fost unul dintre conducătorii revoluției de la 18148 din Țara Românească, iar numele său se leagă și de aducerea în Principate a unui principe străin, din una din familiile domnitoare europene, Bibliografie 3 și de începuturile liberalismului românesc. În jurul său şi a lui I.C. Brătianu s-a constituit, încă din 1861, gruparea care a format nucleul Partidului Naţional Liberal. Bibliografie 4 A condus, alături de I.C. Brătianu, coaliţia care a silit abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza Bibliografie 5. La începutul domniei lui Carol I, când liberalii erau divizaţi, a condus, tot alături de Brătianu, grupul radicalilor, grup considerat mai dinamic şi energic Bibliografie 6. Tendinţa burgheză din sânul liberalismului, reprezentată de Rosetti, Brătianu, Kogălniceanu, a acordat mare importanţă protejării pieţei naţionale, într-un context al pieţei româneşti dominate de străini Bibliografie 7. Liberalii radicali numărau în rândurile lor elementele radicale ale revoluţiei de la 1848, grupare reunită în jurul ziarului „Românul” Bibliografie 8. Aici, Rosetti era ideologul, publicistul plin de entuziasm şi spontaneitate, care credea pătimaş în forţa ideilor de a schimba societatea. Brătianu era politicianul iscusit în dezbateri. Bibliografie 9 Atât gruparea radicalilor, cât şi liberalii mai moderaţi, susţineau o politică protecţionistă, considerată a fi cel mai eficient sprijin imediat adus industriei, pentru a depăşi rămânerile în urmă la nivel economic Bibliografie 10. A participat la constituirea, în 1875, a Partidului Naţional Liberal, prin evenimentul ce a rămas cunoscut drept „coaliţia de la Mazar Paşa”, partid care avea un puternic caracter radical şi se baza în mare măsură pe organizaţia creată anterior de Brătianu şi Rosetti Bibliografie 11.
Strânsa legătură dintre el și I. C. Brătianu s-a transformat într-un conflict, apărut la scurt timp după proclamarea regatului, la 1881, din cauza unor opinii diferite referitoare la politica externă și a modificărilor ce trebuiau operate în Constituție Bibliografie 12. În 1884 facţiunea liberală radicală condusă de C. A. Rosetti s-a rupt de gruparea lui Brătianu. De câţiva ani, gruparea lui Rosetti fusese din ce în ce mai mult în dezacord cu liberalii de la guvernare în privinţa unei serii de probleme: extinderea sufragiului la mai mulţi membri ai clasei mijlocii şi ai celei de jos şi alegeri corecte, fără intervenţie guvernamentală, descentralizarea administraţiei, altă reformă agrară şi respectarea procedeelor democratice în conducerea partidului, aspecte ce contraveneau comportamentului grupării conduse de Brătianu. Gruparea liberală radicală nu a supravieţuit decesului lui Rosetti, iar membrii ei s-au alătura altor grupări. Bibliografie 13
A condus ziarul liberal radical „Românul” Bibliografie 14. În 1882 critica, în ziarul său, actualul sistem electoral, fiind nemulţumit de cota de impozitare înaltă cerută pentru dreptul la vot şi inegala repartiţie a deputaţilor şi senatorilor în colegiile electorale existente, sistem ce concentra puterea în mâna câtorva şu constituia prima cauză a corupţiei şi a nedreptăţii Bibliografie 15.
După înlăturarea sa de la conducerea clubului liberal din Bucureşti şi după apariţia ziarului „Voinţa naţională” ca oficios al partidului, Rosetti se va socoti dezlegat de toate legăturile cu partidul. Diferenţele cu Brătianu proveneau din faptul că acesta devenise subordonat ideii de consolidare a â statului, un spirit prea conservator în concepţia lui Rosetti. Bibliografie 16 După retragerea lui C. A. Rosetti din partidul liberal, „Românul” publică şi articole referitoare la greve, la drepturile omului, chestiuni de orientare socială. A murit la vârsta de 69 de ani, suferind de boală la plămâni. Bibliografie 17
S-a căsătorit cu Maria Grant în 1847 Bibliografie 18, care a rămas în amintire ca modelul tablourilor România revoluționară și România rupându-și cătușele pe Câmpia Libertății, ale pictorului C. D. Rosenthal Bibliografie 19.
Bibliografie
1,2: Vasile Netea, C. A. Rosetti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 14, 19.
3: Ioan Scurtu, Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 30.
4: Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Enciclopedia de istorie a României, Editura Meronia, Bucureşti, 2001, p. 199.
5,6: Keith Hitchins, România.1866-1947, Editura Humanitas, ed a IV-a, traducere din engleză de George Potra şi Delia Răzdolescu, 2013, p. 25, 36.
7: Apostol Stan, Începutul liberalismului şi constituirea Partidului Naţional Liberal , în Şerban Rădulescu Zoner (coord.), Istoria Partidului Naţional Liberal, editura All, Bucureşti, 2000, p.17.
8: Apostol Stan, Grupări şi curente politice în România între Unire şi Independenţă (1858-1877), Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 55.
9, 10, 11: Keith Hitchins, op.cit., p. 36, 40, 44.
12: Liviu Brătescu, Liberali versus conservatori. Monumente publice și memorii concurente în România modernă (1866-1914), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, p. 145.
13, 14, 15: Keith Hitchins, op.cit., p. 106, 93, 110.
16, 17, 18: Vasile Netea, C.A.Rosetti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 376, 378-379, 60.
19: Maria Rosetti, disponibil pe http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Maria_Rosetti, consultat la data de 6.12.2018.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/C_A_Rosetti.png