Descrierea imaginii

Imaginea prezintă Universitatea din București, privită frontal, dinspre Piața Universității cu cele patru statui.
Clădirea se desfășoară pe cinci nivele, și este masivă, din piatră și cărămidă, în formă de dreptunghi alungit.
Corp central este acoperit de un fronton grecesc triunghiular, susținut pe șase coloane grecești redate pline în relief.
Partea inferioară de sub coloane, evidențiată prin textură de linii verticale și paralele, încadrează cinci uși din lemn, înalte, terminate la partea superioară în arcade.
Acoperișul este reprezentat prin textură ondulată.

Date istorice

În 1694, Constantin Brâncoveanu avea să fondeze la București o școală superioară cu predare în limba greacă, denumită Academia Domnească de la București Bibliografie 1. Aceasta a reprezentat o primă încercare timidă de implementare a învățământului superior în Țara Românească. Acest deziderat avea să fie cu adevărat îndeplinit abia după aproape 200 de ani. Domnia lui Alexandru Ion Cuza avea să aducă, pe lângă unirea Principatelor (1859) și numeroasele sale reforme, primele universități de pe teritoriul actual al României. Astfel, în 1864 lua ființă Universitatea din București, a doua ca vechime, după Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Bibliografie 2. Într-o primă fază, Universitatea avea în componența sa Facultățile de Științe, Litere și Drept Bibliografie 3.
De-a lungul deceniilor, Universitatea din București avea să cunoască numeroase schimbări și îmbunătățiri, dar și perioade de restriște, aduse de cele două Războaie Mondiale, dar și de perioada comunistă. Unul dintre cele mai sumbre momente din istoria sa l-a reprezentat epurarea corpului universitar din anul 1944 Bibliografie 4.
Abia după anul 1990, Universitatea din București avea să se îndrepte spre un făgaș normal. Având în componența sa numai șase facultăți, în următorii ani aveau să se înființeze altele, ajungând ca în anul 2004, după înființarea Facultății de Administrație și Afaceri, Universitatea să aibă în componența sa 19 facultăți Bibliografie 5. În anul 2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretul și Sportului avea să catalogheze Universitatea din București drept prima de instituție de cercetare avansată și educație din România Bibliografie 6.
Bibliografie
1. Ion Ionașcu, Konstantin Veliki, Ion Sendrulescu, Istoria Universității din București, vol I, Editura Universității din București, 1977, p. 135.
2. Ibidem.
3. Repere istorice, disponibil online la https://www.unibuc.ro/despre-ub/istoric/repere-istorice/ accesat la 04.12.2018.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. Ibidem.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2019/01/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti.jpg