Descrierea imaginii

Imaginea prezintă sediul Băncii Naționale, privit frontal, ca o clădire masivă, de cărămidă, de dimensiunile unui palat, cu un stil arhitectural eclectic, desfășurat pe trei nivele.
Palatul are formă de dreptunghi, încadrat în margini de două corpuri mai înalte,și unul în mijloc, care prezintă cele mai diverse elemente arhitecturale.
Ferestrele de la parter au formă de arcadă în partea superioară și sunt redate pline în relief, iar la etaj sunt dreptunghice și au atașate, deasupra, câte un fronton triunghiular.
Acoperișurile rotunjite la colțuri, cadrele ferestrelor, frontoanele și coloanele de piatră sunt reprezentate prin textură de linii oblice și paralele.
Corpul central are geamuri rotunde la mansardă, urmate de un balcon cu balustradă lată ce susține patru coloane grecești, în formă de cilindru, acestea fiind regăsite și la intrarea principală, dar și în corpurile laterale, la balcoanele mai mici din stânga și din dreapta.
Ușa frontală din centru, este încadrată de alte două uși dreptunghiulare, ce se continuă cu scara principală, evidențiată prin linii orizontale și îngroșate.

Date istorice

Cu un capital inițial de 30 milioane de lei (10 milioane capital de stat și 20 milioane investiție privată), Banca Națională a României a fost înființată în 1880 Bibliografie 1. Primul său guvernator avea să fie Ion Câmpineanu Bibliografie 2. BNR a fost cea de-a treisprezecea bancă centrală a lumii Bibliografie 3. Inițial a emis bancnote de 20, 50, 100, 500 și de 1000 de lei Bibliografie 4. Deși depindea de stat și se ghida după ordinele puterii executive, până la 1948, BNR era o instituție privată Bibliografie 5. Odată cu venire comunismului la putere însă avea să devină întrutotul o instituție de stat Bibliografie 6.
În prezent, BNR are ca atribuții principale următoarele: monitorizarea și reglementarea sistemelor de plăți, emiterea bancnotelor și a monedelor, politica cursului de schimb valutar, stabilirea regimului valutar și administrarea rezervelor monetare internaționale ale țării Bibliografie 7.
În ceea ce privește conducerea BNR, aceasta este asigurată de un consiliu de administrație, ce are în componența sa nouă membri aleși de Parlamentul României. Mandatul fiecărui membru durează 5 ani și niciunul dintre ei nu poate fi membru al unui partid politic Bibliografie 8. La momentul actual, guvernatorul BNR este Mugur Isărescu, iar restul consiliului de administrație, ales în 2014, este format din Florin Georgescu (prim-viceguvernator), Liviu Voinea (Viceguvernator), Eugen Nicolăescu (viceguvernator – ales în 2017, după demisia lui Bogdan Olteanu), Daniel Dăianu (membru), Virgiliu Stoenescu (membru), Marin Dinu (membru), Gheorghe Gherghina (membru) și Agnes Nagy (membru) Bibliografie 8.
Bibliografie
1. Victor Axenciuc, Introducere în istoria economică a României, epoca modernă, București, Editura Fundației „România de Mâine”, 1997, p. 154.
2. Ibidem.
3. Silviu Cerna, Independenţa băncii centrale: angajament credibil de promovare a stabilităţii, disponibil online la http://www.contributors.ro/economie/independenta-bancii-centrale-angajament-credibil-de-promovare-a-stabilitatii/ accesat la 08.12.2018.
4. Ibidem.
5. Gheorghe Onișoru, România în anii 1944-1948: transformări economice și realități sociale, București, Fundația Academia Civică, 1998, p. 52.
6. Ibidem.
7. Istoria BNR, disponibil online la http://www.bnr.ro/Istoria-BNR-1052.aspx accesat la 08.12.2018.
8. Ibidem.
9. Ibidem.

Descarcă imaginea

:Instituţii
:I. Crearea Statului Român