fbpx

Descrierea imaginii

Date istorice

Aflat încă de la geneza sa sub influența URSS, sfârșitul anilor ’50 avea să ducă mai aproape PCR spre o oarecare independență prin retragerea trupelor sovietice. Totuși, cel mai important pas în acest sens avea să fie făcut în 1964, când la Plenara din 15-22 aprilie avea să se adopte „Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale” Bibliografie 1.
Prin această declarație, ce mai târziu avea să fie considerată de independență, Gheorghe Gheorghiu-Dej își exprima punctul de vedere și poziția față de conflictul-sovietic Bibliografie 2. În această perioadă, secretarul general al PCR avea să joace rolul de arbitru între URSS și China, fără a-i fi recunoscute meritele în vreun fel atunci când conflictul a luat sfârșit Bibliografie 3.
Declarând că ”nu se poate dintr-un centru conduce întreaga mișcare”, Gheorghe Gheorghiu-Dej judeca aspru amestecul URSS-ului în treburile interne ale celorlalte state socialiste Bibliografie 4. Astfel, declarația a fost extrem de importantă pentru ca RPR să își câștige o oarecare autonomie în fașa Moscovei.
Bibliografie
1. DECLARAŢIE cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Romîn in problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din aprilie 1964, București, Editura Politică, 1964, disponibil online la http://www.cnsas.ro/documente/istoria_comunism/documente_programatice/1964%20Declaratia%20PMR.pdf accesat la 04.12.2018.
2. Armand Goșu, Politică externă comunistă și exil anticomunist, Iași, Editura Polirom, p. 157.
3. Ibidem, p. 168.
4. Cezar Stanciu, Frăția socialistă. Politica RPR față de țările lagărului socialist 1948-1964, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2009, pp. 269-270.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2018/12/din_aprilie_1964_-_Bor200155oi_Maria.png