Descrierea imaginii

Planșa reprezintă revolta de la Brașov din 1987 desfășurată pe străzile orașului.
În planșă avem 5 protestatari.
Primul protestatar poartă steagul României.
Cei 5 protestatari sunt îmbrăcați similar, toți fiind muncitori în uniforma de lucru.
Gecile sunt marcate cu buline.
Pantalonii sunt marcați cu pătrățele iar în picioare poartă ghete.
Cel de-al treilea și cel de-al patrulea protestatar flutură o pancardă marcată cu o hașură sub formă de valuri.
Cel de-al cincilea protestatar are o mână ridicată pentru a scanda, astfel arătându-și nemulțumirea.

Date istorice

În ultimele două decenii de existență, regimul comunist românesc avea să impună cetățenilor numeroase măsuri restrictive, ce le-au adus nemulțumiri, materializate uneori prin revolte. Una dintre cele mai importante revolte pe care România comunistă le-a avut, a fost ce din 1987, din Brașov. Această revoltă a muncitorilor avea să vină ca urmare a multiplelor condiții de austeritate impuse pentru plătirea datoriei externe a țării, dar și a scăderii salariilor muncitorilor. Astfel, la 15 noiembrie 1987, Secția 440 Matrițe a întreprinderii Steagul Roșu aveau să înceapă protestele Bibliografie 1. Dacă la început muncitorii scandau Vrem mâncare la copii! sau Vrem banii noștri!, în scurt timp avea să se ajungă la Jos Ceaușescu! sau Jos dictatura! Bibliografie 2.
Întreaga revolta avea să se transforme curând, luând amploare. Cântând vechiul imn, Deșteaptă-te, române!, protestatarii au mers în centrul orașului, unde li s-au alăturat și studenți, muncitori de la fabricile Tractorul Brașov și Hidromecanica și alți locuitori ai orașului Bibliografie 3. Aici au luat prin asalt clădirile Comitetului Județean de Partid și cea a Primăriei, distrugând mobilier și portretele activiștilor de partid Bibliografie 4. După ce lucrurile s-au calmat, iar revolta a încetat, Securitatea avea să înceapă o anchetă împotriva protestatarilor, fiind arestați mai mulți participanți Bibliografie 5.
Bibliografie
1. Sabrina Petra Ramet, Social Currents in Eastern Europe: The Sources and Consequences of the Great Transformation, Durham, Duke University Press, 1995, p. 145.
2. Ioan Scurtu, Politică și viață cotidiană în România în secolul al XX-lea și începutul celui de-al XXI-lea, București, Editura Mica Valahie, 2011, p. 336.
3. Vladimir Konstantinovich Bukovskiĭ, Florian Palas, Eroi pentru România – Brașov, 1987 15 Noiembrie: mărturii, studii, documente, București, Editura Semne, 2007, p. 343.
4. Sabrina Petra Ramet, op. cit., p. 146.
5. Neil J. Kritz, edit., Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. Vol. III : Laws, Rulings and Reports, Washington, D.C. United State Institute of Peace Press, 1995, p. 792.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2018/12/RC313.png