Universitatea din București este coordonatoarea proiectului CORTTEX – Cognitive Resouces for Toddlers Teens and Expert, aprobat ca parte a programului Erasmus+. În cadrul proiectului, Universitatea din București se bucură de sprijinul Casei Corpului Didactic din București, Universității Macedonia (Grecia), European Association of Mental Health in Intellectual Disability (Belgia) și Intelearn Information Technology in Learning (Grecia).

Proiectul CORTTEX este o inițiativă la scară largă de a dezvolta, integra și disemina strategii educaționale inovatoare – metode și instrumente de învățare moderne, pentru a crea lecții de predare cognitivă cu nivel ridicat de noutate sau interconectate, și pentru a construi o platformă europeană de învățare care să susțină diseminarea rapidă a conținuturilor învățării pentru un public larg într-o manieră omniprezentă.

CORTTEX se concentrează pe utilizarea de noi strategii de predare, metode, tehnologii și cunoștințe pentru a crește calitatea experienței cursanților, pentru a îmbunătăți procesul de învățare și dezvoltare cognitivă, pentru a crește rezultatele învățării.

Luând în considerare provocările educației în contextual pandemiei, proiectul urmărește dezvoltarea unui program de formare de tip e-learning pentru un număr nelimitat de participanți și cu acces deschis prin intermediul internetului, pentru a motiva și informa specialiștii care lucrează cu copii cu dificultăți de învățare. Proiectul urmărește schimbul de cunoștințe, expertiză și bune practici între cercetători, specialiști și practicieni în domeniul predării, dificultăților de învățare, gestionarea comportamentelor provocatoare la copiii cu nevoi educaționale de suport.

O cercetare privind percepția și ideile legate de situația a copiilor cu dificultăți de învățare (materiale didactice, curriculum, legislație) va constitui o altă activitate a proiectului. Mai mult decât atât, studiul va viza identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice, structura formării, abordări pedagogice inovatoare pentru aceștia, instrumente pe care profesorii le recomandă a fi incluse în conţinutul învățării.

Proiectul CORTTEX va avea o durată de 24 de luni și a primit o finanțare totală de 150,447.00 EUR.