Descrierea imaginii

Date suplimentare

Mediatoarea unui segment este perpendiculara ridicată din mijlocul segmentului. În imaginea din stânga, M este mijlocul segmentului AB, DM perpendicular pe AB, prin urmare, DM este mediatoarea segmentului AB.

În imaginea din dreapta, este ilustrată și explicată proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment.Orice punct situat pe mediatoarea unui segment este egal depărtat de capetele segmentului. Este valabilă și reciproca acestei proprietăți:

Dacă un punct este egal depărtat de capeteleunui segment, atunci el aparține mediatoarei segmentului. În imagine, dreapta este mediatoarea segmentului AB, iar P este un punct oarecare situat pe aceasta. Atunci distanța de la punctul P la A este egală cu distanța de la punctul P la B:

d(P, A) = d(P, B)

d – mediatoarea segmentului AB, P aparține lui d rezultă că PA=PB

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/06/mediatoarele_laturilor_unui_triunghi_MariaB.png