Descrierea imaginii

Date suplimentare

Bisectoarea unui unghi este semidreapta care împarte un unghi în două unghiuri congruente sau egale. În imaginea ilustrată,

unghiul AOM este congruent cu unghiul BOM

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/06/atica_5_Bisectoarea_unui_unghi_MariaB.png