Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Vrancea, situat în partea sud-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă.

Județele vecine sunt: în nord – Bacău, la nord-est – Vaslui, în est – Galați, în sud-est – Brăila, în sud – Buzău, la vest – Covasna.

În partea sud-estică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Focșani, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Vrancea, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Apele izvorăsc din Munții Vrancei din marginea vestică și din Subcarpații Vrancei partea central-vestică și se varsă în râul Siret din extremitatea estică. Toate apele curgătoare ale județului sunt afluenți ai Siretului și curg de la nord-vest la sud-est.

Marele fluviu Siret izvorăște din nordul țării, la granița cu Ucraina, și traversează întreaga regiune vestică a țării de la nord la sud-est, vărsându-se în Dunăre. Străbate județul de la nord la sud, în marginea sa estică, marcând limita naturală de est cu județul Galați. Afluenții din stânga Siretului sunt, de sus în jos, următorii: râul Putna, între orașul Mărășești de sus și orașul Odobești de jos, cel mai lung afluent din județ, care izvorăște din Munții Vrancei și formează Cascada Putnei pe cursul său superior, și care mai ia un afluent mai scurt în partea central-vestică pe Năruja, și alți doi afluenți scurți în sud-est, mai jos de Focșani, pe Milvoc și pe Râmna, urmat apoi de râul Râmnicu Sărat din sud-estul extrem, din Câmpia Râmnicului. Colțul nord-estic al județului este străbătut de o mică parte din cursul râului Trotuș, un mare afluent al Siretului, care curge la nord de orașul Adjud.

Orașul redat în nord-estul extrem este Adjud, al doilea ca populație după Focșani, iar cel din estul central este Mărășești, deținând fiecare peste zece mii de locuitori. La nord-vest de Focșani, în centrul județului,se află orașul Odobești care are sub zece mii de locuitori. Datorită așezării sale într-o zonă cu terenuri înclinate, aflate la atitudini mari de la poalele subcarpaților, cu expunere sudică și sud-estică, cu o climă prielnică și un sol fertil sub calcare, a dus la dezvoltarea uneia dintre cele mai importante culturi de viță de vie, terenuri viticole largi care au renume în industria vinurilor, denumite podgorii. Denumirea de podgorie vine din limba slavă și înseamnă o zonă de sub munte (în opoziţie cu câmpia sau şesul), o zonă întinsă, de regiune de deal cultivată cu viţă de vie (rar cu livezi). (1) Podgoria Odobesti este cea mai mare si una dintre cele mai vestite podgorii din ţară. Aceasta este cuprinsă intre valea Putnei la Nord si Valea Milcovului la Sud, Orasul Odobesti fiind principalul centru viti-vinicol al podgoriei. A intrat în istorie ca locul unde Ştefan Cel Mare a mutat graniţa Moldovei şi a ridicat cetatea Crăciuna. Localitate este ea însăşi o destinaţie privilegiată pentru un turism tematic, în special toamna, la culesul strugurilor, cu procedee şi unelte ancestrale. Dintre soiurile cultivate pentru producția vinurilor de Odobești amintim: Fetească, Riesling, Sauvignon și Muscat Ottonel. (2)

În orașul Mărășești se găsește Mausoleul Eroilor din Primul Război Mondial, monument istoric memorial sau funerar de interes național, ridicat în perioada o mie nouă sute douăzeci și trei și o mie nouă sute treizeci și opt. În urma Bătăliei de la Mărășești din anul o mie nouă sute șaptesprezece, care a avut ca rezultat victoria strategică a defensivei româno-ruse, împotriva germanilor, au pierit peste douăzeci și unu de mii de soldați români și ofițeri. Mausoleul adăpostește rămășițele a peste cinci mii, în mai mult de o sută cincizeci de cripte, de pe optsprezece culoare. (3)

Orașul Adjud prezintă mai multe situri arheologice, unele monumente istorice de interes local, cum sunt: așezarea de la Movilița din Epoca Bronzului sau așezarea medievală de la Lutărie. Alte obiective culturale le constituie Muzeul Orășenesc și Mănăstirea Sihastru, ridicată inițial de o familie bogată în cinstea unui pustic sau sihastru pe nume Sebastian care avea harul tămăduitor de la Bunul Dumnezeu, care a vindecat pe hatmanului Sendrea de o rană incurabilă. (4)

În colțul din dreapta sus al paginii se află o săgetă cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

  1. http://www.statiunea-viticola-iasi.ro/SCDVV_Iasi/istoricul-viticulturii-in-nord-estul-moldovei/ accesat la data de 19 iulie 2021.
  2. http://vinuriodobesti.ro/istoric/ accesat la data de 21 iulie 2021.
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Mausoleul_de_la_M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99ti  accesat la data de 21 iulie 2021.
  4. http://primariaploscuteni.ro/p/manastirea-sihastru accesat la data de 21 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0088.jpg