Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Vaslui, situat în marginea central-estică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de est cu Republica Moldova, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la nord – Iași, în sud – Galați, la sud-vest – Vrancea, în vest – Bacău, la nord-vest – Neamț.

În partea central nordică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Vaslui, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă formele de relief dominante pe suprafața județului Vaslui, respectiv zona joasă de câmpie și luncă, la limita estică și sud-estică a județului, de la granița cu Republica Moldova, marcată natural de râul Prut, până în zona de deal și podiș, din partea centrală și de vest.

Practic relieful coboară în altitudine de la vest, de la Podișul Bârladului, cu altitudinea maximă de cinci sute șaizeci și unu de metri în Dealul Doroșan, peste limita cu județul Bacău, spre Lunca Bârladului, râul central al județului, urcând apoi Dealurile Fălciului, în dreapta municipiului Vaslui, din estul râului Bârlad, fiind culmi specifice Podișului Moldovei cu cueste mai înalte ce ating două sute șaptezeci de metri, și coboară la zona de câmpie, mai exact spre marginea estică, sub o sută cincizeci de metri în zona Hușilor, din extremitatea nord-estică sau Depresiunea Elanului din extremitatea sud-estică.

Cele mai joase altitudini sunt în zona de luncă, respectiv în lunca Bârladului și în lunca Prutului. Aceasta se poate observa prin atingerea hărții pe centru, unde se află o fâșie de gol, adică lunca Bârladului, înconjurată de textură punctată reprezentând Podișul Bârladului alături de Colinele Tiutovei din sudul lor, apoi iarăși se află o fâșie de gol marcând Lunca Prutului.

Fundamentul Podișului Moldovei este format de vechea Platformă Est-Europeană (fiind cea mai veche porţiune de uscat a ţării datând din Precambrian) și este caracterizată de platouri structurale, văi structurale largi cu terase, cueste, torenţi, alunecări de teren. (1) Cuesta este o formă de relief asimetrică, dintr-o zonă cu roci dure și moi ce alternează și se datorează eroziunii diferențiale și retragerii treptate a versanților. Cueasta este ca un  deal în trepte înclinate în sens opus una ce cealaltă, având un front de versant sau fruntea cuestei și o spinare sau o platformă structurală cu o pantă domoală. Acest tip de relief înclinat, favorizat și de soluri fertile și climă, toți constituie factori prielnici dezvoltării viticulturii în Podișul Moldovei. Această regiune viticolă poartă denumirea de podgorie, cuvânt din limba slavă care înseamnă o zonă de sub munte (în opoziţie cu câmpia sau şesul), p zonă întinsă, de regiune de deal cultivată cu viţă de vie (rar cu livezi). Dintre cele mai importante podgorii moldovene amintim: Cotnari și Iași din județul Iași, din Cuesta Iașilor, alături de Huși din județul Vaslui. (2)

Cele mai apreciate centre de viticultură și vinificație din Podgoria Huși sunt: Huşi, Avereşti, Lohan – Crasna și Vutcani. Centrul viticol independent Vaslui cuprinde plantaţiile viticole grupate în jurul oraşului Vaslui şi suprafeţe reprezentative pe teritoriul comunelor din apropiere. Poziţia sa este mai izolată, în zona de confluenţă a văii Bârladului cu afluenții Vasluieţul şi Racova. Cadrul natural al centrului este conferit de relieful deluros al regiunii cu altitudini între o sută şi trei sute de metri. Cunoscute din cele mai vechi timpuri, vinurile de Huşi se produc într-o gamă largă de la seci la dulci, de la albe la roze şi roşii. Soiurile cultivate cu preponderenţă sunt: Zghihară de Huşi, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian. Centrul viticol Vutcani grupează plantaţiile viticole de pe plaiurile dealului Fălciului, iar restul se află în sudul Podişului Bârladului şi al Colinelor Tutovei. (2)

Zona de câmpie și luncă este marcată goală, iar zona de deal și podiș este redată prin textură punctată.

În colțul din stânga sus al paginii se află o săgeată cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

  1.  https://www.slideshare.net/adrianlorin/podisul-moldovei accesat la data de 1 iulie 2021.
  2. http://www.statiunea-viticola-iasi.ro/SCDVV_Iasi/istoricul-viticulturii-in-nord-estul-moldovei/ accesat la data de 19 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/03/0085.jpg