Descrierea imaginii

Imaginea prezintă harta județului Teleorman, situat în marginea central sudică a țării, delimitat de județele vecine printr-o linie îngroșată, neregulată și închisă, și de granița de sud cu Bulgaria, printr-o linie plină în relief.

Județele vecine sunt: la nord – Argeș, în nord-est – Dâmbovița, în est – Giurgiu, la vest – Olt.

Granița naturală de sud a țării și implicit a județului cu Bulgaria este marcată de fluviul Dunărea.

În partea central estică este ilustrat orașul reședintă de județ, respectiv Alexandria, marcat printr-un pătrat plin în relief.

Harta prezintă rețeaua hidrografică a județului Teleorman, respectiv apele sau principalele fluvii care traversează teritoriul, redate prin linii mai subțiri, ondulate, alături de cele mai mari lacuri, marcate prin cercuri goale, și cele mai importate orașe economice și culturale din județ, pe lângă reședință, care are cea mai densă populație și este și centrul administrativ și politic, acestea din urmă fiind evidențiate prin pătrate îngroșate, mai reduse ca dimensiune decât cel al reședinței.

Principalul râu care traversează întreg județul este Vedea, care izvorăște din Piemontul Cotmeana din nord de la poalele Podișului Getic, taie pe diagonală teritoriul județului în două jumătăți, trece prin municipiul Alexandria și se varsă în Dunăre. Ia ca afluenți de stânga (dinspre direcția din care curge), pe Burdea care străbate Câmpia Burdea și pe râul Teleorman.

La vest de Vedea curge râul Călmățui care primește ca afluent pe Urlui și pe care s-a format Balta sau Lacul Suhaia, la vărsare în Dunăre, în sudul extrem, aproape de orașul Zimnicea. Balta Suhaia este declarată rezervație naturală din Lunca Dunării, care protejează și conservă numeroase specii avi-faunistice și de plante ca specii de stuf, iarba câmpului, pipirig, rogoz, specii de nuferi, garoafă și săgeata-apei. Dintre speciile avifaunistice amintim: perscăruș, rață, egretă mică, stârc, urmate de mamifere ca mistrețul, vulpea și pisica sălbatică. Dintre pești se întâlnesc: lin, biban, știucă, crap și șalău. Există, de asemenea, și diverse specii de șerpi și broaște. (1)

În extremitatea sud-vestică curge râul Olt, în ultima parte a cursului său inferior, vărsându-se în Dunăre, la vest de orașul Turnu Măgurele. În marginea nord-estică curge râul Glavacioc, afluent indirect al Argeșului, care trece prin orașul Videle.

Orașele redate sunt Roșiorii de Vede în nord-vest, pe malul râului Vedea, alături de orașul Turnu Măgurele din sud-vest, localități cu cea mai mare populație după Alexandria, de peste douăzeci de mii de locuitori. Localitatea Turnu Măgurele a fost un important port din Lunca Dunării. Aceasta datează încă din epoca romană. Orașul are o istorie bogată, de-a lungul timpului aici fiind ridicate mai multe cetăți. În Evul Mediu, pe ruinele vechilor cetăți a fost ridicată o nouă cetate, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, care avea rol de apărare împotriva invaziei Otomane. Aceasta a fost însă arsă și din ea a rămas doar niște ruine. În prezent în Turnu Măgurele se mai pot vedea o parte din zidurile cetății medievale Turnu. (2)

Orașul de frontieră Zimnicea, din sudul extrem, lângă granița cu Bulgaria, este considerată cea mai sudică localitate a țării și deține peste zece mii de locuitori, asemenea orașului Videle din nord-est, de pe malul râului Glavacioc. Centrul de agrement „Dunărica”, din orașul Zimnicea, este unul dintre cele mai vizitate stațiuni de agrement din județul Teleorman. Mica stațiune oferă plimbări pe malul Dunării sau excursii cu vaporașul pe Dunăre, dat și prilejul de a practica pescuitul sportiv. (2) De asemenea, în Zimnicea se pot vizita și multe alte atracții turistice precum: Situl arheologic Dealul Cetății care se întinde din epoca bronzului până în epoca medievală și  cuprinde cea mai veche cetate fortificată muntenească geto-dacică denumită Zimnidava, alături de o fortificație medievalădin timpul lui Mircea cel Bătrân cu mai multe morminte getice și medievale din Câmpul Morților. Portul Zimnicea oferă numeroase obiective culturale și religioase cum sunt: Catedrala „Sfinții Împărați”, Bisericile Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Mihail și Gavril, Monumentului Eroului Necunoscut, Parcul orașului. Există o sărbătoare tradițională din împrejurimi la care participă și oaspeți din Bulgaria, și este numită sărbătoarea vinului și a viței de vie „Zărezan. (3)

În colțul din stânga jos al paginii se află o săgetă cu vârful în sus, indicând Nordul geografic.

Date suplimentare

Bibliografie

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Balta_Suhaia accesat la data de 14 iulie 2021.
  2. https://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-teleorman/ accesat la data de 14 iulie 2021.
  3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Zimnicea#Monumente_ale_naturii_din_jude%C8%9Bul_Teleorman accesat la data de 14 iulie 2021.

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2021/07/0078.jpg