Descrierea imaginii

Imaginea prezintă în paralel două tipuri de flux ale sarcinilor electrice, respectiv ale mișcării electronilor într-un circuit, acestea fiind reprezentate de curentul alternativ, prima imagine, și de curentul continuu, a doua imagine.

Curentul alternativ și continuu este ilustrat într-o diagramă cu două axe, una vertică, stânga, a tensiunii, și alta orizontală, jos, a timpului.

În prima imagine este ilustrat fluxul curentului electric, alternând ca direcție, cu oscilații în formă de bucle sus și jos, sub formă de pulsuri, a cărui tensiune poate varia în funcție de trasformatorul ce transformă această tensiunea, crescând-o sau scăzând-o, astfel încât să fie adaptată nevoilor consumatorului final.

Un bun exemplu al utilizării curentului alternativ este rețeaua de distrubuție a curentului electric prin cabluri și linile de înaltă tensiune, ce sunt modificate în medie sau joasă tensiune printr- stație de transformare, înainte de a ajunge la consumator.

Curentul aternativ este redat printr-o linie ondulată, orizontală, îngroșată, deasupra unei alte linii drepte, paralelă cu aceasta, dar mai subțire, reprezentând axa timpului determinat.

În a doua imagine este ilustrat fluxul, direcția de mișcare într-un sens unic a electronilor sau ionilor, astfel fiind denumit curent continuu, curent electric ce curge într-o direcție constantă, distingându-l de curentul alternativ.

Un exemplu tipic al utilizării curentului continuu este într-o baterie.

Curentul continuu este redat printr-o linie orizontală, dreaptă, îngroșată, deasupra unei alte linii paralelă cu aceasta, dar mai subțire, reprezentând axa timpului determinat.

Date suplimentare

Aşa cum deplasarea aerului dintr-un punct în altul este un curent de aer, tot aşa şi deplasarea electronilor este un curent electric.

Curentul continuu este un curent electric care nu îşi schimbă sensul, adică transferul electronilor se realizează întotdeauna dinspre borna negativă spre cea pozitivă a sursei de curent. Un exemplu de sursă de curent continuu îl reprezintă bateriile. Exemple de dispozitive electronice care folosesc curentul continuu sunt ceasurile, telefoanele mobile şi maşinuţele de jucărie cu motor.

Curentul alternativ este un curent electric ce îşi schimbă sensul în mod regulat, la un anumit interval de timp. Marele avantaj al curentului alternativ este dat de posibilitatea acestuia de a fi transportat pe distanţe lungi, cu pierderi minime. În plus, acesta este curentul care poate fi transformat cu ajutorul staţiilor de transformare care ridică sau urcă tensiunea, în funcţie de necesitatea consumatorilor. Cea mai frecvent întâlnită sursă de curent alternativ este dată de prizele din casele noastre. Aici,curentul îşi schimbă sensul de cincizeci de ori pe secundă.

Ştiaţi că multe aparate alimentate de la priză utilizează curent continuu, chiar dacă sunt alimentate de la priză, deci cu curent alternativ? De exemplu, încărcătorul unui telefon mobil este alimentat cu curent alternativ, dar încărcarea bateriei se realizează la curent continuu. Încărcătorul conţine un circuit care scade tensiunea de la două sute douăzeci de volţi până la aproximativ cinci volţi, apoi transformă curentul alternativ în curent continuu.

Bibliografie

  1. https://www.setthings.com/ro/curent-continuu-si-curent-alternativ/
  2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_continuu
  3. https://www.baluna.ro/diferenta-intre-curent-continuu-si-curent-alternativ/

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2020/10/AC_DC.png