Descrierea imaginii

Imaginea prezintă schema simplificată a oricărui circuit electric, o conexiune între mai multe componente electrice, atașate pe o rețea electrică în buclă închisă, astfel încât curentul electric va parcurge traseu dus-întors.

Rețeaua electrică ilustrată în imagine este una liniară, redată printr-un dreptunghi gol și orizontal, conturat cu linie subțire, la marginile căruia se află două generatoare sau baterii, notate cu sarcinile plus și minus, în capătul stâng, și o lampă sau un bec receptor, în capătul drept.

Bateriile electrice din latura stângă a circuitului sunt reprezentate prin simbolul specific, respectiv, câte două linii paralele, spațiate între ele, linia mai mare fiind sus și cea mai redusă jos, notate cu sarcinile plus și minus.

Becul din latura dreaptă a circuitului este ilustrat prin simbolul specific, respectiv un mic cerc gol, tăiat pe centru de un x.

Circuitul din imagine este unul complex, cu patru ochiuri, numerotate de la stânga la dreapta, redate prin patru dreptunghiuri goale și verticale ce formează dreptunghiul mare principal, orizontal.

Un ochi de circuit trebuie să aibă cel puțin două laturi și să fie o formă închisă, cum este ilustrat în imagine, un dreptunghi, prin care linia trece o singură dată prin fiecare nod.

Rezistorul din dreapta celui de-al doilea ochi de circuit, centru, este o componentă a circuitului electric cu rol de a reduce tensiunea curentului dintre două puncte și este evidențiat printr-un dreptunghi gol și vertical.

La fel ca rezistorul, condensatorul este un dispozitiv simplu pasiv care este folosit pentru a „stoca energie electrică” pe plăcile sale. Condensatorul este o componentă care are abilitatea sau „capacitatea” de a stoca energie sub forma unei sarcini electrice care produce o diferență de potențial (tensiune statică) pe plăcile sale, la fel ca o mică baterie reîncărcabilă. (5)

Condensatorul situat în dreapta primului ochio de circuit, centru, este evidențiat prin două linii orizontale, scurte și paralele.

Voltmetrul din dreapta celui de-al treilea ochi de circuit este reprezentat printr-un cerc gol, în centrul căruia este notată litera V.

Voltmetrul este utilizat în măsurarea în volți a tensiunii curentului electric.

În partea de sus a rețelei electrice, pe primul ochi este montat un inductor, reprezentat prin simbolul specific, respectiv o linie ondulată, cu trei bucle.

Inductorul este o bobină cu armatură de cupru rulată, care transmite un curent de inducție, fiind asemănător unui mic generator electric.

Tot în partea de sus a circuitului, pe ochiul al doilea, se află un ampermetru, redat printr-un cerc gol, în centrul căruia este notată litera A.

Ampermetrul este utilizat în măsurarea în amperi a intensității curentului electric.

Date suplimentare

Circuitul electric este traseul pe care îl parcurge curentul electric între o sursă de curent şi un consumator. Circularea sau trecerea curentului electric între sursă şi consumator se realizează cu ajutorul conductoarelor electrice, de exemplu cablurile de legătură. Aşadar, componentele principale şi obligatorii ale unui circuit electric sunt:

 • una sau mai multe surse de energie;
 • unul sau mai mulţi consumatori;
 • cablurile prin care circulă curentul electric.

Alte componente secundare, adică cele care nu sunt obligatorii, pot include:

 • un condensator;
 • o bobină;
 • o rezistenţă;
 • O diodă.

Fiecare componentă a circuitului are un simbol internaţional. De exemplu bobina este reprezentată cu litera l, condensatorul cu litera c, rezistenţa cu r, bateria cu litera u.

În planşa de faţă este reprodus un circuit electric alcătuit din două baterii ce reprezintă sursele de energie, o bobină, un condensator, un ampermetru, un voltmetru, o rezistenţă şi un bec incandescent, care este consumatorul.

O bobină este un fir de cupru înfăşurat pe un miez de fier. Acest dispozitiv banal are mai multe aplicaţii, dintre care amintim doar generatoarele şi motoarele electrice. De reţinut e că trecerea curentului electric printr-o bobină generează un câmp magnetic. În cadrul circuitului reprezentat, bobina este doar un element prin care trece curentul electric, fără a avea o funcţie practică.

Condensatorul este un dispozitiv electric care înmagazinează energie, asemenea unei baterii minuscule de capacitate foarte mică. Este compus din două conductoare electrice, separate de o zonă neconductoare. Putem spune că un condensator este un mic rezervor de energie care poate fi folosit la stabilizarea curentului, în cazul în care sursa principală de curent nu este disponibilă pentru o foarte scurtă perioadă de timp. În cazul circuitului nostru, dacă deconectăm bateriile pentru un timp foarte scurt, becul incandescent nu se va stinge, deoarece va fi alimentat din curentul înmagazinat în condensator.

Rezistenţa sau rezistorul este un dispozitiv prin care se reduce intensitatea curentului în cadrul unui circuit electric. Practic, rezistenţa frânează intensitatea curentului electric, aşa cum un furtun subţire îngreunează trecerea apei prin el. În cazul circuitului nostru, pentru a reduce curentul care cade pe becul incandescent, a fost introdusă o rezistenţă.

Ampermetrul este un dispozitiv cu ajutorul căruia se măsoară intensitatea curentului. Putem măsura intensitatea curentului la bornele celor două baterii din circuitul nostru, sau putem măsura intensitatea curentului trecut prin rezistenţa circuitului.

Voltmetrul este un dispozitiv care măsoară tensiunea electrică. Putem măsura tensiunea la bornele fiecărei baterii din circuitul nostru, pentru a verifica nivelul de încărcare, sau putem măsura căderea de tensiune la bornele bateriilor, rezultată în urma conectării becului incandescent la cele două baterii.

Ştiaţi că există multimetre, adică nişte dispozitive moderne cu care putem măsura mai multe lucruri? Cu un singur dispozitiv se poate măsura tensiunea electrică, intensitatea curentului, dar şi rezistenţa electrică a unui material.

Bibliografie

 1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Bobin%C4%83
 2. https://hobbytronica.ro/capacitatea-inductanta-si-rezistenta-electrica/
 3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ampermetru
 4. https://sites.google.com/site/electricitatesienergie/curentul-electric
 5. https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/condensatoare-si-reactanta-capacitiva

Descarcă imaginea

https://tactileimages.org/wp-content/uploads/2020/10/RO-Catalog-Electrica2-2020-5.png