Descrierea imaginii

Universitatea din Iași e o clădire masivă, cu un etaj.
Parterul e reprezentat cu o textură de linii orizontale pe care se observă în relief intrarea, în mijloc, și ferestre de formă ovală în partea de sus și dreaptă în partea de jos.
Pe mijlocul intrării e reprezentat cu un triunghi acoperișul de deasupra intrării. De-o parte și de cealaltă a intrării mai sunt câte 2 rânduri de ferestre.
Etajul e reprezentat cu textură de cărămidă și coloane verticale, în continuarea coloanelor de la parter, dintre ferestre.
Pe mijlocul etajului, deasupra intrării este un balcon.
Deasupra balconului, există un luminator reprezentat în relief pe textura de cărămidă.
Acoperișul e reprezentat cu o textură ondulată.
În centru, acoperișul are o mică cupolă ieșită în afară și un turn discret.

Date istorice

Înființată la 1860, Universitatea ieșeană este cea dintâi instituție de învățământ superior din spațiul românesc și poartă cu sine o tradiție mai veche, cea a învățământului superior din capitala Moldovei, începută încă din perioada domniei lui Vasile Lupu Bibliografie 1. Inaugurarea Universității a avut loc la 26 octombrie 1860 în prezenţa domnitorului al cărui nume îl poartă Bibliografie 2 și a primului ministru, Mihail Kogălniceanu Bibliografie 3. A funcționat inițial în casa vistiernicului Matei Cantacuzino, ridicată între anii 1759-1765, sediul actual al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Bibliografie 4. La momentul înfiinţării, Universitatea a cuprins 3 facultăţi: Filosofie, Drept şi Teologie, care au fost reorganizate în 1864 în: Facultatea de Litere şi Filosofie, Facultatea de Ştiinţe fizice, matematice şi naturale, Facultatea de Drept şi Facultatea de Medicină Bibliografie 5. Primul rector al Universităţii a fost Ion Strat, profesor de economie politică Bibliografie 6. Clădirea actuală a Universităţii (corpul A) a fost construită între anii 1893 şi 1897, după planurile arhitectului Louis Blanc Bibliografie 7, pe locul fostului Teatru Mare din Copou, care a ars în 1888 Bibliografie 8. Inaugurarea a avut loc la 21 octombrie 1897, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta Bibliografie 9. În 1930, edificiul a fost extins cu frontonul central, cu scara monumentală și cu un corp simetric în partea de jos Bibliografie 10. În partea de sus a corpului principal funcţionează Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, înfiinţată în 1937 sub denumirea de Şcoala Politehnică „Gh. Asachi”, având profesori renumiţi precum Ştefan Procopiu şi Radu Cernătescu Bibliografie 11. Universitatea ieşeană a avut, de altfel, de-a lungul timpului, numeroşi profesori renumiţi precum: Petru Poni, Grigore Cobălcescu, A. D. Xenopol, Garabet Ibrăileanu, George Călinescu, Iorgu Iordan, Dimitrie Gusti, Petre Andrei, Traian Bratu etc. Bibliografie 12. Majoritatea acestor profesori sunt cei care, la 1860, se numărau printre cei 32 de bursieri din Moldova, plecaţi la studii peste hotare, la universităţi din Paris, Berlin, Bonn, Torino, Munchen, un fenomen de specializare în străinătate care a fost specific epocii şi care a permis acumularea unei pregătiri serioase a profesorilor Bibliografie 13.
În prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se numără printre cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, găzduind un număr de 15 facultăţi Bibliografie 14, ce continuă vechea tradiţie a învăţământului ieşean.

Bibliografie

1. Sorin Iftimi, Iașii. Simbolurile unui oraș simbol, Editura Trinitas, Iași, 2008, p. 150-151.
2. N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, studio introductive de Cătălin Turliuc, Editura Junimea, Iaşi, 2008, p. 263.
3. Gheorghe Iacob (coord.), Iașii. Memoria unei capitale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2008, p. 155.
4 ,5, 7. Antonio Sandu, Irina Morariu, Anamaria Boboc, Clădiri de patrimoniu în municipiul Iaşi, Editura Lumen, Iaşi, 2008, p. 19.
6. Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, ediţie revăzută, prefaţă, postfaţă, ediţie îngrijită, selecţia textelor şi note de Radu-Negrescu Suţu, nepotul de fiică al autorului, Editura Corint, Bucureşti, 2015, p. 40.
8. Monumente din municipiul şi judeţul Iaşi, Comitetul de Cultură şi Artă al judeţului Iaşi, Biblioteca Municipală Iaşi, 1969, p. 73.
9, 10. http://www.uaic.ro/uaic-a-intrat-in-posesia-documentului-care-atesta-fondarea-palatului-universitar-din-copou/ (consultat la 24. XI. 2018).
11, 12. Aurel Bejenaru, Elidia Agrigoroaiei, Memoria locurilor ieşene. Ghid Turistic, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Iaşi, 1974, p. 58; p. 59 .
13. Gh. Platon, V. Cristian (redactori), Istoria Universităţii din Iaşi, Editura Junimea, Iaşi, 1985, p. 84.
14. http://www.uaic.ro/despre-uaic/prezentarea-universitatii/ (consultat la 25. XI. 2018).

Descarcă imaginea

http://imaginitactile.ro/images/8/8b/Universitatea_din_Ia%C8%99i.jpg