__TOC__

Descrierea imaginii

Imaginea prezintă opera lui Brâncuși, Coloana Infinitului.
Privit din două dimensiuni, monumentul sculptat în piatră este alcătuit dintr-un șir de romburi fără vârfuri, lipite la capete între ele, aliniate pe verticală.
Sculpura este așezată pe un postament îngust, redat printr-o linie îngroșată în marginea de jos.

Date istorice

Descarcă imaginea

:Monumente
:II. România Mare